Pierwsze zarządzenie Łukasza Nowaka: Mirosław Pluta odwołany, ale może pozostać w urzędzie

W niemal tydzień po objęciu urzędu Prezydenta Miasta Łukasz Nowak wydał swoje pierwsze zarządzenie. Dotyczy ono decyzji personalnej – spodziewanej i zrozumiałej – z dniem 13 maja Mirosław Pluta został odwołany ze stanowiska zastępcy prezydenta.

W okresie wypowiedzenia Mirosław Pluta zachowuje prawo do wynagrodzenia jak przed odwołaniem.

W zarządzeniu zaznaczono, że odwołany wiceprezydent znajduje się okresie ochrony przedemerytalnej, w związku z czym zostanie mu zapewniona inna praca, odpowiednia do jego kwalifikacji zawodowych. Jeśli odwołany wiceprezydent nie wyrazi zgody na podjęcie innej pracy w terminie 2 tygodni od propozycji, to stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu po okresie wypowiedzenia.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

A jak ktoś jeszcze nie czytał wczorajszej dwutygodniówki, to zapraszam.

You May Also Like