W czwartek pierwsza zwyczajna sesja bieżącej kadencji

W czwartek 16 maja o godz. 11:00 odbędzie się druga sesja Rady Miasta Tarnobrzega nowej kadencji. Sesja odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu Kultury, przy ul. Słowackiego 2. W programie przede wszystkim powołanie komisji i ich przewodniczących. Szykujemy się również do wyborów zarządów poszczególnych osiedli.

Porządek obrad:

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2.  Przedstawienie porządku obrad sesji.

  3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

       1)  powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega,
       2)  powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega,
       3)  powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Tarnobrzega,
       4)  powołania Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Tarnobrzega,
       5)  powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Tarnobrzega,
       6)  powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Tarnobrzega,
       7)  powołania Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta Tarnobrzega,
       8)  powołania Przewodniczącego Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta Tarnobrzega,
       9)  powołania Komisji, Zdrowia, Rodziny i Środowiska Rady Miasta Tarnobrzega,
     10)  powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Środowiska Rady Miasta Tarnobrzega,
    11)  powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Tarnobrzega,
     12)  powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Tarnobrzega,
     13)  powołania Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega,
     14)  powołania Przewodniczącego Komisji Głównej,
     15)  przeprowadzenia wyborów zarządów jednostek pomocniczych.

  4.  Sprawy bieżące.
  5.  Zamknięcie sesji.

       Przewodniczący Rady Miasta
       /-/ Norbert Mastalerz

You May Also Like