Ósmoklasiści zaczęli egzaminy

14 maja br. to pierwszy dzień tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Łącznie do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpi w Tarnobrzegu 178 uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i 35 w dwóch pozostałych placówkach.

Najwięcej uczniów sprawdzi swoją wiedzę w SP nr 10 – 43, w SP nr 3 – 38, w SP nr 4 – 37, SP nr 9 – 29, SP nr 8 – 12, SP nr 7 – 11, SP nr 11 – 7 i w Zespole Szkół Specjalnych – 1 uczeń. Oprócz tego, w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej – 8 uczniów i w Społecznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Księcia – 27.

Egzamin ósmoklasisty jest taki sam dla uczniów w całej Polsce, obowiązkowy i wymagany do ukończenia szkoły. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać – nie ma minimalnego progu zdawalności. W 2024 r. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 14 do 16 maja (wtorek – czwartek), zgodnie z harmonogramem: wtorek, 14 maja – język polski, godz. 9:00, czas trwania: 120 minut, środa, 15 maja – matematyka, godz. 9:00, czas trwania: 100 minut i czwartek, 16 maja – język obcy nowożytny, godz. 9:00, czas trwania: 90 minut.

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty ze względu na posiadane orzeczenia, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony o: 60 minut – w przypadku języka polskiego, 50 minut – w przypadku matematyki i 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

Uczniowie poznają wyniki egzaminu do 3 lipca br. Arkusze z każdego z egzaminów będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

Info/fot. UM

You May Also Like