Miasto wybrało koncepcję mola na Jeziorze Tarnobrzeskim. Pomosty, remont Mariny, gejzery, trasy rowerowe – czego jeszcze możemy się spodziewać?

W materiałach na najbliższą sesję Rady Miasta pojawił się opis i wizualizacja z wybranej koncepcji mola i dwóch pomostów nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Poznaliśmy też nieco szczegółów na temat wykonanych i planowanych inwestycji na tym obszarze.

W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, który tworzymy z Baranowem Sandomierskim, Gorzycami, Grębowem i Nową Dębą planujemy inwestycje nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Pozyskane środki z PFE dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w ramach instrumentu ZIT w oparciu o strategie terytorialne w Priorytecie 6 Rozwój Zrównoważony Terytorialnie mają wartość 16.437.546 EUR. Na Tarnobrzeg przypada z tego 7.676.695 EUR.

Projekt obejmuje:

 • budowę mola,
 • budowę dwóch pomostów przy punktach gastronomicznych,
 • modernizację budynku Mariny w zakresie odwodnienia, przebudowy pokoi noclegowych, modernizacji wnętrza itp.
 • utworzenie tras rowerowych na obszarze MOF, biegnących istniejącymi drogami i ścieżkami rowerowymi.
 • stworzenie interaktywnej mapy produktu turystycznego, obejmującego trasy turystyczne, opis zabytków, bazę noclegową, obiekty gastronomiczne i rekreacyjne, jak miejsca dla kajakarzy, rowerzystów, łowiska wędkarskie na terenie gmin partnerskich.

Szacunkowa wartość projektu to 11 mln zł, maksymalny poziom dofinansowania 85%, planowany termin złożenia wniosku – listopad 2024.
O zmianie pierwotnego zamysłu umieszczenia molo na palach wystających z dna Jeziora na osadzenie na pływających pomostach informacja jest poniżej.

Realizowane inwestycje nad Jeziorem Tarnobrzeskim w latach 2022-2023

I. „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”
Umowa na realizację przedmiotowej inwestycji podpisana została w dniu 23.11.2021 roku z Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz.
Wartość zrealizowanych robót budowlanych z uwzględnieniem waloryzacji dla Generalnego Wykonawcy robót wyniosła: 16 805 228,22 zł w tym dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 13 263 053,00 zł.
W ramach zadania inwestycyjnego powstały 3 strefy parkingowe wraz z budynkami toalet publicznych, małą architekturą, oświetleniem, systemem odwodnienia, systemem monitoringu i systemem liczenia miejsc postojowych.

Strefa parkingowa o oznaczeniu projektowym PZT 01, oznaczenie w systemie liczenia miejsc i nomenklaturze jeziorowej Parking P5
Strefa parkingowa o nawierzchni bitumicznej przy ul. Plażowej na 174 miejsca postojowe dla samochodów osobowych i 28 miejsc dla motocykli z jednym budynkiem toalet publicznych, małą architekturą w postaci ławek, koszy na śmieci i nasadzeń. Strefa parkingowa posiadać oświetlenie, systemem odwodnienia, system monitoringu, udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących w postaci wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, zastosowaniem specjalnych kostek prowadzących typu FON i tabliczek tyflograficznych.

Strefa parkingowa o oznaczeniu projektowym PZT 05, oznaczenie w systemie liczenia miejsc i nomenklaturze jeziorowej Parking P1
Strefa parkingowa o nawierzchni bitumicznej przy ul. Żeglarskiej na 1114 miejsc ostojowych dla samochodów osobowych i 40 miejsc dla motocykli z dwoma budynkami toalet publicznych, małą architekturą w postaci ławek, koszy na śmieci i nasadzeń. Strefa parkingowa posiadać oświetlenie, systemem odwodnienia, system monitoringu, udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących w postaci wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, zastosowaniem specjalnych kostek prowadzących typu FON i tabliczek tyflograficznych.

Strefa parkingowa o oznaczeniu projektowym PZT 09, oznaczenie w systemie liczenia miejsc i nomenklaturze jeziorowej Parking P3
Utwardzenie terenu o nawierzchni bitumicznej na 265 miejsc postojowych dla samochodów osobowych z jednym budynkiem toalet publicznych, małą architekturą w postaci ławek, koszy na śmieci i nasadzeń. Strefa parkingowa posiadać oświetlenie, systemem odwodnienia, system monitoringu, udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących w postaci wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, zastosowaniem specjalnych kostek prowadzących typu FON i tabliczek tyflograficznych.
Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego w dniu 24.04.2023 roku.

Projekt mola

Dnia 11.03.2024 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mola oraz dwóch pomostów na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego (dz. nr ewid. 100/21, 100/20, 104/10, 234/10, 101/5 obręb 002-Kajmów)”.

Wykonawca:
Modern Construction Systems Group Sp. z o. o. ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
Umowna wartość zadania to 147 600,00 zł brutto
Termin wykonania: 28.08.2024 r.

Zakres robót obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacją techniczną, wraz z wszelkimi pozwoleniami, opiniami i ekspertyzami potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zakres dokumentacji obejmuje budowę:

 • mola o długości ok. 50 m, na palach, przeszklenie na końcu mola; możliwość wykorzystania mola do formy zabawy, podświetlenie, gejzery, zieleń;
 • 2 pomostów o długości ok. 10 m każdy, np. w formie tarasów; podświetlenie; zieleń;
  Projekt będzie uwzględniał również :
 • element zagospodarowania na końcu mola,
 • dojście dla osób niepełnosprawnych,
 • chodnik łączący molo z istniejącą ścieżką,
 • sposób pielęgnacji – podlewania zieleni,
 • dodatkowe wieczorne oświetlenie zmieniające kolor – ciepła barwa,
 • zastosowanie elementu wyróżniającego molo,
 • względy estetyczne i formalne,

W dniu 10.04.2024 r. Wykonawca przedstawił 3 koncepcje do wyboru i akceptacji.
W dniu 14.05.2024 r. zatwierdzona została koncepcja nr 1.

Wariant pierwszy przewiduje wykonanie głównego mola spacerowego wraz z 6 obniżonymi pomostami odchodzącymi symetrycznie po obu stronach głównego ciągu spacerowego. Ciąg spacerowy o szerokości 5,4 m I długości 75 m, jest wyniesiony ok. 1,5 m nad powierzchnię wody i ograniczony po obu stronach balustradą. Odchodzące od niego pomosty o szerokości 3 m, znajdują się ok. 70 cm nad lustrem wody. Na boczne pomosty prowadzi 6 stopni o wysokości 15 cm każdy. Pomiędzy stopniami wkomponowana jest donica z zielenią. Stopnie pełnią również funkcję siedzisk zlokalizowanych bezpośrednio nad taflą wody. Pomosty po obu stronach molo zapewniają miejsce do siedzenia i podziwiania widoków, a donice z roślinami dodają odrobiny zieleni. Poza obniżonymi pomostami na samym ciągu spacerowym molo rozplanowano również ławki do siedzenia. Wzdłuż głównej osi molo proponuje się rozmieszczenie stalowych lin tworzących układ przypominający żagle. Liny rozciągnięte są na 7 stalowych słupach o wysokości ok. 5 m. Słupy pełnią również funkcję lamp oświetlających molo.

Oświetlenie terenu
Projektuje się oświetlenie wejścia na molo, molo oraz pomostów a także podświetlenie gejzerów.

Molo spacerowe
W koncepcji zaproponowano wykonanie mola nie w oparciu o konstrukcję stalową opartą na palach żelbetonowych, a zastosowaniu jako podpór pod konstrukcję odpowiedniego układu pomostów pływających zakotwionych za pomocą balastów betonowych zamocowanych na łańcuchach. Zastosowanie tego typu rozwiązania w całości lub przy części konstrukcji pozwala na znaczne obniżenie kosztów realizacji projektu (choćby poprzez zmniejszenie zakresu wykonania badań geotechnicznych), jak również obniżenie kosztów samej budowy (duża głębokość akwenu i średniej klasy grunty spowodują dużą trudność w wykonaniu palowania, które przełoży się na bardzo wysokie koszty realizacji), przy jednoczesnym uzyskaniu bardzo dobrych efektów architektonicznych.

Pomost składa się z podkładu oraz pływaków wypornościowych. Podkład oparty ocynkowanej konstrukcji stalowej mocowanej do pływaków. Odeskowanie podkładu mocowane jest do konstrukcji przez wkręty. Proponuje się wykonanie odeskowania z impregnowanej deski ryflowanej. Molo ma długość 75 m licząc od brzegu akwenu i szerokość 5,4 m. Podkład jest wyniesiony 1,5 m nad powierzchnię wody.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Info/fot. Materiały miejskie na jutrzejszą sesję Rady Miasta

You May Also Like