Edukacja Młode Horyzonty w Kinie Wisła

Tarnobrzeski Dom Kultury informuje o przystąpieniu do świetnego projektu Edukacja Młode Horyzonty. Edukacja Młode Horyzonty to kompleksowy, ogólnopolski program edukacji kulturalnej dla szkół i przedszkoli, zgodny z podstawą programową i polityką oświatową.

Program prezentuje:

  • wartościowe filmy pogrupowane w cykle tematyczne dopasowane do poszczególnych grup wiekowych,
  • kształtuje artystyczne i kulturowe kompetencje dzieci i młodzieży, pogłębia odbiór filmu i aktywizuje uczniów dzięki poprzedzającym seanse prelekcjom i dyskusjom, a opiekunom pozwala kontynuować pracę w oparciu o film poprzez materiały dydaktyczne (m.in. scenariusze lekcji, analizy psychologiczne, warsztaty i prezentacje multimedialne),
  • doskonali kompetencje społeczne, wspomaga rozwój kompetencji miękkich (komunikowanie się z innymi, definiowanie potrzeb, współpraca w grupie, rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie)
  • pobudza ciekawość świata i zainteresowania ucznia,

Szczegóły: https://edukacja.mlodehoryzonty.pl/dla-przedszkoli-i…/…

Formularz zgłoszeniowy: https://edukacja.mlodehoryzonty.pl/miasto/tarnobrzeg/

Kontakt do koordynatorki: ik@tdk.tarnobrzeg.pl
Nabór trwa do 4 października!

You May Also Like