Instalacja na 12MW energii ze słońca niemal w centrum Tarnobrzega?

Spółka ECO Tarnobrzeg zainteresowana jest budową solarnego źródła ciepła o mocy 12 MW, instalacja ma być zlokalizowana na rozległej działce na stoku, rozciągającej się od domów przy Wiejskiej do zamkowego muru i od ul. Sikorskiego po ścieżkę z os. Dzików do Parku Dzikowskiego.

Tymczasem jesteśmy na wczesnym etapie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Obecna łączna moc ciepłowni węglowej i gazowej obsługiwanej przez spółkę ECO wynosi 98MW. Spółka jest dostawcą ciepła systemowego dla około 3/4 Tarnobrzeżan.

Wydaje się, że instalacja może być interesującą alternatywą do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w okresie większego nasłonecznienia, a może i wspomagania produkcji wody do ogrzewania mieszkań. Spodziewamy się dużych ograniczeń i kar za produkcję energii z paliw kopalnych, dobrze że rozwiązania ekologiczne da się wprowadzić również na szczeblu budownictwa jednorodzinnego.

You May Also Like