Czwarta sesja Rady Miasta już 5 czerwca. Zapowiada się interesująco.

Nowa Rada Miasta ma sporo roboty, spotyka się (przynajmniej na początku) dość często, chociaż trzeba przyznać nie ma dłużyzn i jałowych dyskusji, które znamy z poprzednich kadencji. Tym razem wśród tematów na sesję nadzwyczajną między innymi Tarnobrzeski Budżet Obywatelski, partnerstwo w projekcie „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”, zasady remontu zabytków i nadanie 6 tytułów „Zasłużony dla miasta Tarnobrzega”.

Budżet Obywatelski od dawna jest tematem kontrowersyjnym, ze względu na wielokrotne kwestionowanie rozstrzygnięć przez Regionalną Izbę Rozrachunkową. Zobaczymy jakie będą nowe propozycje w tym zakresie mechanizmów. Blue Valley w Tarnobrzegu do tej pory kojarzył się ze szlakiem rowerowym po wale wiślanym i kładką rowerową przez Wisłostradę. Wybór zasłużonych też może być jakimś znakiem zmiany, albo kontynuacji. Radni przeważnie byli zgodni, ale temat też przewijał się w kampanii wyborczej.

Sesja rozpocznie się 5 czerwca o godz. 14:0. Sesja odbędzie się w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega, przy ul. Kościuszki 32.

Porządek obrad:

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2.  Przyjęcie porządku obrad.
  3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie
1)  Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnobrzega,
2)  wyrażenia woli przystąpienia Miasta Tarnobrzega w charakterze partnera do projektu pn. „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”,
3)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Tarnobrzega na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Miasta Tarnobrzega,
4)  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega gminnej ewidencji zabytków pod nr 103/2132,
5)  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega gminnej ewidencji zabytków pod nr 105/2132
6)  nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega”
7)  nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega”,
8)  nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega”
9)  nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega”,
10)  nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega”
11)  nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega”.

  4.  Sprawy bieżące.
  5.  Zamknięcie sesji.

You May Also Like