Będziemy digitalizować 190 obrazów z Kolekcji Dzikowskiej

Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu otrzymało z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Cyfrowa 2024 dofinansowanie projektu pn. Digitalizacja i udostępnienie obrazów ze zbiorów dzikowskich hr. Tarnowskich w kwocie 140 000 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 190 978,72 zł.

Dopiero wczoraj informowałem o dofinansowaniu do zakupu kolekcji broni i pamiątek

a tu mamy już nowy temat.

Zadanie przewiduje digitalizacje i udostępnienie 190 obrazów z kolekcji dzikowskiej hrabiów Tarnowskich. Wśród wytypowanych dzieł znajdą się prace takich artystów jak: Annibale Carracci, Guercino, Salvatore Rosa, Jan Matejko, Kazimierz Pochwalski, Jan Piotr Norblin, Francesco Trevisani, Wojciech Kossak, Gotfried Schalcken, Claude Joseph Vernet, Ludolf Backhuysen, Wincenty Lesseur, i in. W ramach działania zostanie również zakupiony system bazodanowy do zarządzania zbiorami, a także stworzony portal internetowy do prezentowania zasobów cyfrowych on-line.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Info: Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu

You May Also Like