Raport o stanie Miasta Tarnobrzega za rok 2023

Tak się złożyło, że dokument podsumowujący pracę poprzedniego prezydenta Tarnobrzega opracowano częściowo już za rządów nowego prezydenta. Co tam w mieście słychać?

Wstęp do raportu przygotował nowy prezydent Łukasz Nowak. Materiał wyraźnie nawiązuje do oceny sytuacji miasta z kampanii wyborczej kandydata Nowaka. Mamy zatem przypomnienie głównych problemów miasta, takich jak wyludnianie, starzenie się społeczeństwa, brak dostępnych mieszkań dla młodych, brak terenów inwestycyjnych, czy rosnące zadłużenie miasta. Jest też spojrzenie na budżet miasta z uwzględnieniem planów poprzedniego prezydenta na ten rok, czyli zwiększenia zadłużenia od 114 mln zł w roku 2019 do 141 mln zł w roku 2024.

Poniżej wybrane kilka zestawień, a dużo więcej danych w ponad trzystustronicowym raporcie.

Ludność

Na koniec roku 2023 Tarnobrzeg miał oficjalnie 43939 mieszkańców. To o 507 osób mniej niż rok wcześniej. Zmarło 479 mieszkańców, urodziło się tylko 192. To lepszy wynik niż w roku 2022 (152 urodzeń i 512 zgonów), ale rodzi się nas wyraźnie mniej niż jeszcze kilka lat temu (np. rok 2018 to 386 urodzeń).

Działalność gospodarcza

W Tarnobrzegu założono w zeszłym roku tylko 145 nowych działalności gospodarczych. To najgorszy wynik od lat. Utrzymuje się liczba wyrejestrowywanych podmiotów.

Bezrobocie

Tutaj jest stabilnie. W ostatnich latach bezrobocie malało, obecnie utrzymuje się na stały poziomie.

Zatrudnienie w Urzędzie Miasta

W Urzędzie miasta zatrudniano 229 osób, to o dwie więcej niż rok wcześniej.
Jest to jednostka bardzo sfeminizowana – 63% zatrudnionych to kobiety.

Zobowiązania kredytowe

Jesteśmy zadłużeni jak w poniższej tabelce. A jeszcze do wykupienia udziały w Wodociągach.

Wyniki spółek komunalnych

Pozwolenia na budowę

Wyraźnie spadła ilość wydawanych pozwoleń na budowę.

Inwestycje w roku 2023


Link do pełnej wersji raportu
https://bip.tarnobrzeg.pl/attachments/download/10896

A tutaj inny tekst, tematyka: przyciemnianie szyb

You May Also Like