Tarnobrzeskie uwagi do planowanej budowy obwodnicy Sandomierza będą uwzględnione

– Nie możemy dopuścić, by mieszkańcy Tarnobrzega zostali wykluczeni komunikacyjnie – prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak podczas spotkania w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w sprawie planowanej budowy ul. Lwowskiej bis rozmawiał o konieczności uwzględnienia w tych planach ulicy Krańcowej. Obecnie Krańcowa łączy się z Lwowską. Plany inwestycyjne połączenia już nie zakładają.

W spotkaniu z dyrektor ŚZDW Barbarą Kieres uczestniczył burmistrz Sandomierza Paweł Niedźwiedź oraz prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak. Obecność prezydenta Tarnobrzega na spotkaniu dotyczącym budowy obwodnicy Sandomierza związana była z tym, że plan budowy wspomnianej drogi nie zakłada połączenia ulicy Krańcowej, leżącej w granicach administracyjnych Tarnobrzega, z planowanym węzłem komunikacyjnym u zbiegu ulic Lwowskiej i Warszawskiej.

– Przedstawiłem propozycję, by od strony planowanego ronda na ul. Lwowskiej zapewnić dojazd do tego ciągu komunikacyjnego także mieszkańcom Tarnobrzega z ul. Krańcowej, tak, by mogli dojeżdżać do swoich posesji bez konieczności nadrabiania 3 kilometrów – tłumaczy prezydent Nowak.

Argumenty włodarza Tarnobrzega spotkały się ze zrozumieniem inwestora. Podczas kolejnego spotkania, które zaplanowano na 25 czerwca, wykonawca przedstawi koncepcję zawierającą główne założenia projektowe planowanej inwestycji z uwzględnieniem wnoszonych przez stronę tarnobrzeską uwag. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji odbędą się też konsultacje, w których swoje ewentualne uwagi będą mogli zgłaszać także mieszkańcy ul. Krańcowej.

Info: UM

You May Also Like