Konferencja Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego

Konferencja, której gospodarzem był Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, odbyła się 19 czerwca br. w gmachu Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. Tematem przewodnim wydarzenia, które zgromadziło blisko 80 uczestników, było podsumowanie projektu „Model współpracy szkoły zawodowej z przemysłem” realizowanego w ramach programu Erasmus+ od marca 2023 r. Liderem projektu jest Wschodni Sojuszu Motoryzacyjny, natomiast partnerami: Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, AUTOKLASTR z Czech, VOSKOP Państwowa Szkoła Średnia z Czech, producent felg aluminiowych SUPERIOR INDUSTRIES Production Poland Sp. z o.o. Stalowa Wola, producent samochodów ciężarowych TATRA TRACK a.s z Czech.

Konferencję otworzył Ryszard Jania, Prezes Zarządu Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego i Dyrektor Generalny Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja broszury opracowanej w ramach realizowanego projektu, a zawierającej wypracowany wzorcowy model współpracy pomiędzy szkołą a zakładem pracy. Wydawnictwo przedstawili:  Aleksander Grabski, dyrektor biura Wschodni Sojusz Motoryzacyjny oraz ekspert projektu, Andrzej Ulok.

Wśród gości uczestniczących w konferencji byli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędy Pracy w Tarnobrzegu, przedstawiciele szkolnictwa zawodowego i technicznego, władze samorządowe, w tym prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak oraz organizacje gospodarcze, przedstawiciele przemysłu i klastrów motoryzacyjnych, a także instytucje otoczenia biznesu. Konferencja była znakomitą okazją do networkingu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

W ramach wydarzenia odbył się wartościowy panel dyskusyjny dotyczący kwestii ciągłej poprawy jakości nauczania. Moderatorem panelu był Hubert Czub, kierownik projektu, a jego uczestnikami byli:

dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. Rektor Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu,
Piotr Foryt, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,
Wioletta Kulczyńska, Wizytator z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
Jolanta Płonka, Kierownik Wydziału Edukacji i EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
Ryszard Jania, Prezes Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego i Dyrektor Generalny Pilkington Automotive Poland,
Krzysztof Świerk, Dyrektor Zarządzający Polskiej Izby Motoryzacji,
Jacek Krupa, Dyrektor Zarządzający Superior Industries Production Poland Sp. z o. o.

Info i fot: WSM