Waldemar Polek nowym prezesem Wodociągów Tarnobrzeskich

Na miejsce prezesa Witolda Wiśniewskiego i wiceprezes Moniki Gajdowskiej powołano wczoraj nowy zarząd Wodociągów Tarnobrzeskich. Nowym prezesem spółki został jej wieloletni pracownik Waldemar Polek. Stanowisko dyrektora finansowego powierzono Jackowi Maślance.

Komentarz prezydenta Łukasza Nowaka

– W Tarnobrzeskich Wodociągach w dniu wczorajszym rzeczywiście nastąpiły zmiany, dotychczasowy prezes został odwołany, dotychczasowa pani dyrektor finansowa, pełniąca obowiązki zastępcy prezesa również. Zmiana spowodowana została tym, że chciałem wypracować nowe standardy, jeżeli chodzi o kontakty interpersonalne z pracownikami, rzeczywiście ta sytuacja wymagała poprawy. Informacja o tym, że jeżeli chodzi o relacje z pracownikami, w spółce nie jest najlepiej, docierały do mnie już od dłuższego czasu, stąd taka decyzja.
Nowym prezesem spółki zostanie Pan Waldemar Polek, to jest długoletni pracownik, pełniący obowiązki kierownika wiele lat w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi, osoba, która delegowana była przez pracowników do Rady Nadzorczej, aby ich reprezentować. Bardzo mocno wierzę w to, że sytuacja w Tarnobrzeskich Wodociągach, jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak i kwestie pracownicze, zdecydowanie się poprawi.

Zarówno Waldemar Polek, jak i Jacek Maślanka kandydowali bez powodzenia w niedawnych wyborach do Rady Miasta. Pierwszy z komitetu Tomasza Stróża, drugi z komitetu Łukasza Nowaka.

You May Also Like