Cięcia na cmentarzu, planowane nasadzenia przy Jeziorze

Na cmentarzu wojennym przy ul. Targowej w Tarnobrzegu trwają prace konserwatorskie w ramach zadania „Wykonanie nawierzchni placu i otoczenia pomnika Poległym w I i II Wojnie Światowej”. By kompleksowo zadbać o to miejsce pamięci, zdecydowano o równoczesnym przeprowadzeniu niezbędnych prac konserwatorskich znajdującego się na terenie cmentarza drzewostanu.

Inwentaryzacja roślinności wykazała, że z uwagi na złą kondycję zdrowotną drzew i krzewów konieczne jest wykonanie korekcji części koron drzew poprzez usunięcie posuszu, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych, usunięcie jemioły. Niestety, 19 drzew nie dało się już uratować. Ich stan zagrażał bezpieczeństwu, w związku z czym będą musiały zostać usunięte.

Są to oprócz jednego drzewa o większej średnicy, niewielkie drzewa o średnicy 60 cm i niżej, które ze względu na warunki panujące w tym miejscu, nie rozwinęły swoich koron i obumarły. Prezydent Tarnobrzega wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Delegatura w Tarnobrzegu o wydanie stosownych pozwoleń, które w następstwie zostały wydane.

Konserwator zaznacza w uzasadnieniu, że usunięcie drzew, nie wpłynie na zmianę estetyki nekropolii. Wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwolenia nie przewidują w tej chwili nasadzeń zastępczych. Niemniej jednak, po zakończeniu inwestycji planowane jest uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków potrzeby wykonania nowych nasadzeń na terenie Cmentarza wojennego w Tarnobrzegu. Miejsce tych nasadzeń będzie uzasadnione dla estetyki i organizacji cmentarza, gdyż obecnie usuwane drzewa były w większości nasadzone w sposób niekontrolowany, w miejscach nieuzasadnionych i sprawiających problemy przy konserwacji pomników.

Drzewostan miejski jest bardzo ważny dlatego, gdy zdarza się, że drzewa ze względu na ich stan zagrażający bezpieczeństwu są usuwane, zawsze planowane są nasadzenia zastępcze.

Wizja lokalna w sprawie nasadzeń nad Jeziorem Tarnobrzeskim

W dniu dzisiejszym Prezydent Łukasz Nowak wraz ze służbami miejskimi przeprowadził wstępną wizję lokalną dotyczącą nowych nasadzeń nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Oprócz powiększania obszaru drzewostanu miejskiego w tej lokalizacji, taki zabieg nad jeziorem w pasie między infrastrukturą rekreacyjną jeziora, a Wisłostradą, spełni ważną funkcję stworzenia naturalnej bariery dźwiękowej.

Info/fot. UM