www.tarnobrzeg.info - Rejestracja

REGULAMIN
Generalnie na stronach nie łamiemy prawa i dobrych obyczajów.
Granicę dobrych obyczajów wyznacza każdorazowo administracja i ingeruje według uznania i możliwości.
Jeśli administracja czegoś nie zauważy, albo ktoś ma inne granice dobrych obyczajów to koniecznie się kontaktujcie.

Polityka Prywatności, RODO
Korzystanie z pełnej funkcjonalności witryn w domenie Tarnobrzeg.info wiąże się z przekazywaniem danych osobowych, przy czym, zależnie od działu są to różnego rodzaju dane. Użytkowanie poszczególnych serwisów zgodnie z Regulaminem i korzystanie z ich funkcjonalności oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie związanych z ich funkcjonowaniem danych osobowych, według poniższego opisu. Jeśli nie życzysz sobie przetwarzania plików cookies możesz wybrać taką opcję w swojej przeglądarce. Jeśli nie chcesz udostępniać również innych danych, możesz nie rejestrować się na Forum czy w dziale Ogłoszeń, nie zamieszczać wpisów, ani anonsów. Jeśli nie chcesz udostępniać Administratorowi jakichkolwiek danych osobowych, wówczas nie należy w ogóle korzystać z serwisów w domenie Tarnobrzeg.info.

1. Rodzaj zbieranych danych w ramach poszczególnych serwisów
W ramach wszystkich serwisów (czasopisma Tinfo dostępne pod adresem www.tarnobrzeg.info, Forum, dostępnego pod adresem www.tarnobrzeg.info/forum oraz Serwisu Ogłoszeniowego dostępnego pod adresem www.ogloszenia.tarnobrzeg.info) mogą być gromadzone dane o adresie IP użytkownika, gromadzone są również ciasteczka. Rejestracja na Forum wiąże się dodatkowo z podaniem adresu e-mail, który w niektórych sytuacjach może być daną osobową oraz pseudonimu, który również czasem może być daną osobową. Korzystanie z działu Ogłoszeń może wiązać się z podaniem innych danych, umożliwiających kontakt z ogłoszeniodawcą, takich jak adres e-mail, numer telefonu, czy adres.
a) Dane podawane dobrowolnie przez użytkowników i sposób ich wykorzystania
Dane typu adres e-mail, numer telefonu, adres, wybór pseudonimu itp. są podawane dobrowolnie, a ich autentyczność może nie być weryfikowana. Administrator danych może je wykorzystywać do wysyłania maili z serwisu (w przypadku Forum), zaś w przypadku danych widocznych w Ogłoszeniach dane widoczne są dla wszystkich korzystających z serwisu, w tym dla wyszukiwarek internetowych (głównie Google), które mogą wykonywać, gromadzić i przechowywać ich kopie.
b) Dane zbierane automatycznie
Dane typu adres IP i informacje zapisywane w ciasteczkach zbierane są automatycznie w trakcie korzystania z serwisu. Zbierane są również informacje o nazwie sieciowej komputera, dostawcy Internetu, rodzaju przeglądarki, systemie operacyjnym, rozdzielczości ekranu, czasie spędzonym w witrynie i poszczególnych odwiedzanych podstronach. Dane te nie służą śledzeniu konkretnego użytkownika, ale analizy ich jako całości.

2. Cel gromadzenia danych osobowych
W przypadku Forum podanie w trakcie rejestracji adresu e-mail i pseudonimu wymagane jest do zamieszczania wpisów, wysyłania i odbierania prywatnych wiadomości, ułatwia też korzystanie z Forum (śledzenie nowych wpisów) nawet jeśli zarejestrowany użytkownik sam wpisów nie zamieszcza. Adres e-mail może być wykorzystany do przekazywania komunikatów technicznych od administracji Forum, bądź automatycznych informacji o funkcjonowaniu forum (np. informacji o nowych wpisach), według konfiguracji użytkownika.
W przypadku Ogłoszeń podanie adres e-mail, numeru telefonu, adresu i podobnych służy skutecznej prezentacji swojej oferty i umożliwieniu kontaktu osób zainteresowanych anonsem. Dobrowolna rejestracja w systemie Ogłoszeń umożliwia edycję, usuwanie, czy zmianę ważności swoich ogłoszeń.
Dane gromadzone automatycznie jak adres IP i ciasteczka służą celom statystycznym i marketingowym. Wykorzystanie statystyczne to usługi Google Analytics, Google AdSense czy Google Doubleclick for Publishers w celu przygotowania statystyk i analizowania ruchu w ramach serwisów, czy sposobów dotarcia do nich. Wykorzystanie marketingowe to usługi wymienione wyżej, z dodatkową analizą wcześniej odwiedzanych serwisów i preferencji użytkowników, służących m.in. profilowaniu przy wyświetlaniu reklam, tzn. dopasowywaniu reklamowanych treści do zainteresowań, m.in. na podstawie wcześniej odwiedzanych witryn. Podobne dane mogą zbierać inni zaufani partnerzy publikujący w serwisie reklamy bądź teksty sponsorowane, którzy sami chcą gromadzić ich statystyki. Zbierane automatycznie dane nie obejmują danych osobistych imienia, nazwiska, adresów e-mail, adresu zamieszkania, numerów telefonów, kart bankowych itp.

3. Kto gromadzi i przetwarza dane
W ramach serwisów w domenie Tarnobrzeg.info gromadzeniem i przetwarzaniem danych zajmuje się administrator danych, właściciel w/w serwisów, czyli firma Emisja Jordan Gonciarz, z siedzibą przy ul. Długosza 8 w Tarnobrzegu. Dane przekazywane mogą być współpracującym zaufanym partnerom w ramach usług wymienionych w punkcie 2 oraz do ich zaufanych partnerów. Dane serwisu gromadzone są na serwerach należących do firmy IQ.pl, które nie korzystają ze zgromadzonych danych, mogą je jedynie technicznie przetwarzać w celu świadczenia usługi hostingu. Dane mogą być również przetwarzane przez zaufanych partnerów technicznych, np. w trakcie prac nad serwisem, jednak zakres ich przetwarzania nie wykracza poza objęty zgodą użytkownika względem Administratora. Dane nie są sprzedawane, czy udostępniane bez uzasadnienia innym podmiotom, a Administrator dokłada starań, w ramach dostępnych mu możliwości, w celu należytego ich zabezpieczenia. W przypadku podejrzenia naruszenia prawa, dane osobowe mogą być udostępniane na wezwanie uprawnionych instytucji państwowych, jak Policja, Sądy czy Prokuratura.

4 .Osadzone treści z innych witryn
Treści zamieszczane w serwisach mogą zawierać osadzone elementy (np. filmy z Youtube, okienka z Facebooka, grafiki na Forum itp.). Osadzone elementy z innych witryn zachowują się tak, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny udostępniające treści mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

5. Jakie są Twoje prawa odnośnie gromadzonych danych
Użytkownik może wyłączyć obsługę ciasteczek odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Może to jednak ograniczyć pełną funkcjonalność serwisów, w tym np. możliwość logowania na Forum. Użytkownik może domagać się informacji jakie dane są zgromadzone i przetwarzane, zmiany dostępnych informacji, jak np. pseudonimu, adresu e-mail, czy numeru telefonu w Ogłoszeniach. Może również zarządać usunięcia wszystkich dostępnych w serwisie danych osobowych, które technicznie można usunąć, w tym m.in. skasowania konta użytkownika, czy skasowania ogłoszeń gdzie takie dane się pojawiały. Można również wnieść skargę do odpowiedniego urzędu, w tym przypadku Prezesa UODO.

6. Podstawa przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są wg artykułu 6 RODO po spełnieniu co najmniej jednego z następujących warunków:
a) zgody osoby, której dane są przetwarzane, w jednym lub większej liczbie określonych celów – dobrowolność podania danych w trakcie rejestracji i publikacji treści, akceptacja ciasteczek
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik – czytanie czasopisma Tinfo, korzystanie z Forum i Ogłoszeń
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – gromadzenie adresów IP, do udostępniania na wezwanie odpowiednich organów, w przypadku podejrzenia łamania obowiązującego prawa
d) prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora danych jest również marketing jego produktów i usług – może pojawią się i takie sytuacje.

7. Czas przetwarzania danych
Twoje dane będą przetwarzane w okresie, gdy będzie istniała podstawa do ich przetwarzania związana z funkcjonowaniem serwisu i wymaganiami prawnymi. Czas ten można na życzenie użytkownika skrócić, wycofując swoją zgodę w dowolnym momencie.