Co się w mieście buduje

Komentarze do aktualności. Podziel się informacją, dodaj temat do dyskusji.
Benito
Posty: 5
Rejestracja: 01-10-2020 23:19

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: Benito » 13-04-2021 12:44

Wiadomo już jaki pułap cenowy za m2 osiągają mieszkania w inwestycji na skarpie wislanej?

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 16678
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 14-04-2021 16:43

Mamy kolejną wersję uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021

§ 1. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta
- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 48.000 zł
- na zadaniu pn. „Budowa drogi ul. Chemicznej na odcinkach od ul.Zakładowej do granic administracyjnych miasta Tarnobrzega oraz od granic administracyjnych miasta Tarnobrzega do ul.Chmielowskiej"
- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 48.000 zł
- na zadaniu pn. "Budowa drogi ul. Siarkopolowej na odcinku od ul. Chemicznej do drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 957/16"
- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 48.000 zł
- na zadaniu pn. "Budowa drogi ul. Mechanicznej na odcinku od ul. Zakładowej do skrzyżowania z drogą położoną na działce o nr ew. 957/30"
- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 200.000 zł
- na zadaniu pn. "Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami"
- w Dz. 851 Rozdz. 85154 § 6050 o kwotę 250.019,24 zł
- na zadaniu pn. "Budowa placu zabaw na terenach rekreacyjnych nad Wisłą"
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 1.080.504 zł
- na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki na odcinku od skrzyżowania ulic: 1-go Maja – Stanisława Moniuszki do skrzyżowania ulic: Mickiewicza - Stanisława Moniuszki”
- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 1.000.000 zł
- na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza - 11-go Listopada do ronda na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka - Kazimierza Wielkiego”
- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 1.517.669,81 zł
- na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ronda ulic:
Zwierzyniecka – Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania ulic: Sikorskiego – Kazimierza Wielkiego''
- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 1.001.826,19 zł
- na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Zwierzynieckiej na odcinku od skrzyżowania ulic: Sikorskiego - Wyszyńskiego - Zwierzyniecka do skrzyżowania ulic: Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego - Zwierzyniecka"

§ 2. W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2021 Nr XXXIX/415/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 13 stycznia 2021 r. (z późniejszymi zmianami) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 15.159.206,27 zł.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 15.159.206,27 zł będą przychody z tytułu:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.159.206,27 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.528.590,11 zł z tego:
§ 950. – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.528.590,11 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.369.383,84 zł z tego:
§ 992. – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.006.383,84 zł,
§ 982. - Wykup innych papierów wartościowych w kwocie 363.000,00 zł,
5. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu miasta z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji w łącznej kwocie 2.369.383,84 zł będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uzasadnienie
Wolne środki pozostałe na rachunku bankowym Miasta Tarnobrzega na dzień 31 grudnia 2020 r. w łącznej kwocie 5.194.019,24 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:
1. W Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o łączną kwotę 4.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:
- "Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki na odcinku od skrzyżowania ulic: 1-go Maja – Stanisława Moniuszki do skrzyżowania ulic: Mickiewicza - Stanisława Moniuszki" - 1.080.504 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic:
Sienkiewicza - 11-go Listopada do ronda na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka - Kazimierza Wielkiego" - 1.000.000 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ronda ulic: Zwierzyniecka – Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania ulic: Sikorskiego – Kazimierza Wielkiego" - 1.517.669,81 zł,
- "Przebudowa ulicy Zwierzynieckiej na odcinku od skrzyżowania ulic: Sikorskiego - Wyszyńskiego - Zwierzyniecka do skrzyżowania ulic: Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego - Zwierzyniecka" - 1.001.826,19 zł,
Z uwagi na zgłoszenie ww. zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych koniecznym jest zabezpieczenie środków w budżecie miasta na rok 2021 celem możliwości przystąpienia do ich realizacji.
2. W Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o łączną kwotę 144.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:
- "Budowa drogi ul. Chemicznej na odcinkach od ul.Zakładowej do granic administracyjnych miasta Tarnobrzega oraz od granic administracyjnych miasta Tarnobrzega do ul.Chmielowskiej" - 48.000 zł,
- "Budowa drogi ul. Siarkopolowej na odcinku od ul. Chemicznej do drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 957/16" - 48.000 zł,
- "Budowa drogi ul.Mechanicznej na odcinku od ul.Zakładowej do skrzyżowania z drogą położoną na działce o nr ew. 957/30" - 48.000 zł,
Z uwagi na zgłoszenie ww. zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych koniecznym jest zabezpieczenie środków w budżecie miasta na rok 2021 celem możliwości przystąpienia do ich realizacji.
3. W Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami". Zadanie to obejmie przebudowę układu komunikacyjnego w obrębie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Waryńskiego 2,4,6 w Tarnobrzegu wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi oraz przebudowę chodników przy ul. J. Matejki 3 i 7 w Tarnobrzegu.
4. W Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 250.019,24 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw na terenach rekreacyjnych nad Wisłą”. Ze względu na pandemię wirusa SARS-COV-2 ograniczono realizację niektórych zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku. Z uwagi na ustawowe ograniczenia polegające na tym, iż niewykorzystane środki finansowe z lat poprzednich mogą być przeznaczone tylko na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. kwotę w wysokości 250.019,24
przeznacza się na budowę placu zabaw, który zaplanowany jest w budżecie Miasta na 2021 r.

http://www.tarnobrzeg.esesja.pl/zalaczn ... 182516.pdf

Awatar użytkownika
Zielony
Posty: 184
Rejestracja: 21-06-2005 04:08

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: Zielony » 14-04-2021 20:13

Dlaczego nie ma nic o ulicy Marii Skłodowskiej, Zwierzynieckiej czy 12 Października. Przecież te drogi trzeba przebudować pod obwodnicę. Na co czeka PDB?

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 16678
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 14-04-2021 20:55

Zwierzyniecka gdzieś się ostatnio pojawiała w przymiarkach w tym wątku, ale nie pamiętam szczegółów.

12 października - mamy gotową dokumentację, która jednak latem tego roku straci ważność, jeśli nie rozpoczną się prace przy tej ulicy. Gdybyśmy robili dokumentację od nowa, to byłoby z tym duże zamieszanie, bo w międzyczasie zmieniły się przepisy. Jeśli zacznie się cokolwiek, chociażby remont krzyżówki zrytej Długosza z 12 Października, to będą kolejne 3 lata żeby to skończyć, a nie zaczynać od nowa.

Curie-Skłodowskiej - były wyjaśnienia na Skyscrapercity, do zakończenia budowy obwodnicy nie należy się tam nic spodziewać. Ale zaraz potem jak najbardziej.

Awatar użytkownika
karas
Posty: 1292
Rejestracja: 05-06-2004 15:58

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: karas » 14-04-2021 23:25

Posiada ktoś informacje jak idzie remont i wyposażenie ścianki wspinaczkowej? Za dwa miesiące powinno być gotowe.
Karaś

Awatar użytkownika
norweski_leśny
Posty: 394
Rejestracja: 16-07-2017 13:22

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: norweski_leśny » 15-04-2021 10:17

Czy mam rozumieć ten nowy projekt uchwały w taki sposób, iż miasto ma już przecieki o dostaniu dofinansowania na drogi powiatowe ale braku takiego finansowania na drogi gminne na strefie? Bo o ile kwoty na powiatowe wyglądają jak wkłady własne to przy drogach na strefie na pewno nie są to kwoty wkładu własnego.

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 16678
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 15-04-2021 10:39

Jest w uzasadnieniu następująco:
Z uwagi na zgłoszenie ww. zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych koniecznym jest zabezpieczenie środków w budżecie miasta na rok 2021 celem możliwości przystąpienia do ich realizacji.
Pamiętam że pojawiały się takie komentarze że nie zabezpieczono środków na wkłady własne do zadań których realizacji oczekujemy.

Prywatnie najbardziej wciąż interesuje mnie ul. Długosza, która wcześniej była na listach. Ale może czegoś nie rozumiem.

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 16678
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 15-04-2021 16:12

Mamy info jakie zmiany w projekcie budowlanym wprowadza Karuzela - między innymi jest to zwiększenie powierzchni budynkuMamy też info po spotkaniu w sprawie petycji na temat ewentualnej budowy sali gimnastycznej przy SP6

Autor petycji dotyczącej wybudowania sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu miał możliwość przedyskutowania tematu z pracownikami odpowiedzialnych za te kwestie wydziałów Urzędu Miasta. Spotkanie odbyło się z inicjatywy prezydenta.

- Oficjalna odpowiedź na petycję, zgodnie z procedurą, swoją droga, ale jestem zwolennikiem rozmów. Dlatego autora petycji dotyczącej wybudowania przy szkole na osiedlu Miechcin sali sportowej zaprosiłem na spotkanie. Moje zaproszenie przyjęła również pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, przedstawiciele Rady Rodziców tej placówki oraz przewodniczący osiedla. Ze strony urzędu miasta udział w nim wzięli pracownicy wydziałów odpowiedzialnych zarówno za edukację, sport, ale też inwestycje – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. Jak zaznacza , nawiązując do podnoszonych w petycji argumentów, doskonale z daj e sobie sprawę, jak istotną rolę odgrywa aktywność fizyczna w ciągu całego naszego życia, a zatem, jak ważne jest kształtowanie sportowych nawyków od najmłodszych lat. - Dlatego też wśród naprawdę wielu potrzeb naszego miasta, dostrzegam i te związane z infrastruktur ą sportową. Jednak potrzeby zawsze są większe niż możliwości budżetowe – mówi prezydent Bożek. Między innymi o tym właśnie rozmawiano. Nie oznacza to jednak, że miechocińska szkoła powinna pożegnać się z marzeniami o własnej sali gimnastycznej. Miasto zadeklarowało, że podejmie kroki w celu pozyskania dofinansowania do inwestycji, której zasadności nie trzeba nawet tłumaczyć. Pierwszym będzie przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem robót, w oparciu o którą dopiero można podejmować starania o dotację.

Awatar użytkownika
encore
Posty: 1106
Rejestracja: 11-12-2018 11:39

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: encore » 15-04-2021 19:20

Sala gimnastyczna przy SP6 powinna albo powstać albo szkoła powinna zostać zlikwidowana. Jestem zwolennikiem mniejszych szkół a nie molochów (SP3, 4, 10). Wiadome idą za tym koszty finansowe. Jednak są i plusy takich małych placówek, na przykład potencjalnie mniej społecznych niekorzystnych zjawisk, które trudniej eliminować w dużych placówkach.

Ogromnie mnie cieszy deklaracja ze strony urzędu. Cieszy dlatego, że akurat nauczyciel na fotelu prezydenta rozumie te kwestie lepiej niż politolog czy np. partyjny aparatczyk. Miasto chyba ciągle dysponuje pustostanem, który od kilku lat świeci pustką i nie ma dobrego pomysłu na zagospodarowanie, czyli była SP5 przy Dekutowskiego. Potężna działka w dobrej lokalizacji, bez większej wartości samego budynku. Uważam, że powinna zostać wystawiona na sprzedaż i dzięki pieniądzom ze sprzedaży pozostałe placówki edukacyjne powinny zostać wspomożone celem przeprowadzenia koniecznych prac. W pierwszej kolejności szkoły podstawowe. Jeśli budowa ścianki wspinaczkowej przewiduje zakup ekspresu do kawy to każda z placówek powinna zostać wyposażona w porządny podgrzewacz wody - warnik aby móc zaparzyć w pokoju nauczycielskim kawę lub herbatę na 1 przerwie dla minimum 10 nauczycieli.
"Nic tak nie odciąga ludzi od prawdy, jak bezmyślne naśladowanie tego, co robią wszyscy. "

Awatar użytkownika
cenzor
Posty: 360
Rejestracja: 20-12-2015 00:18

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: cenzor » 15-04-2021 20:29

Otwarcie sklepu ACTION przy ul. Sikorskiego 29.04.2021 rok

Awatar użytkownika
norweski_leśny
Posty: 394
Rejestracja: 16-07-2017 13:22

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: norweski_leśny » 16-04-2021 09:51

encore pisze:
15-04-2021 19:20
Sala gimnastyczna przy SP6 powinna albo powstać albo szkoła powinna zostać zlikwidowana. Jestem zwolennikiem mniejszych szkół a nie molochów (SP3, 4, 10). Wiadome idą za tym koszty finansowe. Jednak są i plusy takich małych placówek, na przykład potencjalnie mniej społecznych niekorzystnych zjawisk, które trudniej eliminować w dużych placówkach.

Ogromnie mnie cieszy deklaracja ze strony urzędu. Cieszy dlatego, że akurat nauczyciel na fotelu prezydenta rozumie te kwestie lepiej niż politolog czy np. partyjny aparatczyk. Miasto chyba ciągle dysponuje pustostanem, który od kilku lat świeci pustką i nie ma dobrego pomysłu na zagospodarowanie, czyli była SP5 przy Dekutowskiego. Potężna działka w dobrej lokalizacji, bez większej wartości samego budynku. Uważam, że powinna zostać wystawiona na sprzedaż i dzięki pieniądzom ze sprzedaży pozostałe placówki edukacyjne powinny zostać wspomożone celem przeprowadzenia koniecznych prac. W pierwszej kolejności szkoły podstawowe. Jeśli budowa ścianki wspinaczkowej przewiduje zakup ekspresu do kawy to każda z placówek powinna zostać wyposażona w porządny podgrzewacz wody - warnik aby móc zaparzyć w pokoju nauczycielskim kawę lub herbatę na 1 przerwie dla minimum 10 nauczycieli.
Od razu rzuca się w oczy, iż masz do czynienia z edukacją albo ktoś od Ciebie ma z nią coś wspólnego (a może nie? Nieważne).
Takich molochów jak 10 również nie popieram bo przy braku odpowiedniego wypełnienia, generują za duże koszty. Natomiast co do malutkich szkół podmiejskich, gdzie uczy się często kilkadziesiąt uczniów wyjście jest jedno = likwidacja. Rzecz rozbija się o finanse. Jeżeli miasto, gro swojego budżetu przeznacza na edukację a nadal nie jest dobrze i potrzeby znacznie przerastają możliwości to należy ograniczać liczbę placówek. Na samej kadrze zarządzającej placówką, w przypadku likwidacji, oszczędności są ogromne w skali roku - ile wynosi dodatek dyrektorski? Ja wiem, że lepiej jak jest mniej uczniów w klasie ale z drugiej strony samorząd na to nie stać. Natomiast system mieszany, w postaci dopłacania rodziców do szkoły jest raczej niemożliwy (nie orientuje się w przepisach ale dla szkół samorządowych jest to chyba niezgodne z przepisami?).
Kolejna kwestia jest taka, iż nauczyciele żądają podwyżek (mają do takich żądań prawo jak każdy pracujący) natomiast koszt tych podwyżek zawsze ponoszą samorządy. Dotacja oświatowa nie wzrasta. Więc dochodzi do absurdalnej sytuacji ciągłego braku pieniędzy i z roku na rok coraz większego. Zatem budżet miasta coraz bardziej "przejada" edukacja. Odbija się to oczywiście na możliwych inwestycjach.
Z drugiej strony szkoła 10 daje inne możliwości. Można w pełni wykorzystać potencjał ogromnych przestrzeni i pełnej infrastruktury w postaci robienia mniej liczebnych klas przy jednoczesnej, większej ich ilości. W małych placówkach nawet w przypadku "sztucznego" zaniżania liczby osób w klasie w celu tworzenia większej liczby oddziałów, nagle okazuje się, iż proces ten nie jest już możliwy w pewnym momencie. Po prostu brakuje klas do prowadzenia lekcji. Oczywiście również 10 ma swoje granice pojemności. Tylko nie możemy zapominać o jednym. My uczyliśmy się w klasach po 30 (i więcej osób) i jakoś nauczyliśmy się tego co potrzeba. Dlaczego zatem wychodzimy z założenia, iż klasa licząca 20 uczniów, będzie się uczyć gorzej niż ta licząca 15? To tak nie działa.
Natomiast co do budynków na Dekutowskiego, pieniądze z ewentualnej sprzedaży nie powinny iść na edukację. Powinny pójść na inwestycje. Tylko poprawianie infrastruktury drogowej jak i sieci uzbrojenia terenu (dodatkowe wspierane procesem wykupu, scalania i późniejszej sprzedaży gruntów) gwarantuje późniejsze zwiększanie dochodów miasta. Pieniądze wrzucone w edukację są przejadane i się nie zwracają. Praktycznie każda z tych osób, która się uczy już nie wróci do naszego miasta. Taka jest smutna prawda. Jednocześnie jak mam na myśli inwestycje, to faktycznie chodzi mi o inwestycje a nie kolejny plac zabaw, siłownię napowietrzną czy parking na cmentarzu (ścieżkę rowerową na cmentarz - swoją drogą to pokazuje kierunek w jakim miasto zdąża - do zakopania przysłowiowe 2 metry pod ziemią). Drugim rozwiązaniem jest budowa osiedla na Dekutowskiego przez miasto, przy wykorzystaniu swojej spółki TTBS. Mieszkania na sprzedaż po cenach rynkowych. Tylko niech to będą obiekty ładne (np. jak na Barbary) i minimum 6 pięter. Wyjdźmy wreszcie z ciągłych 4 kondygnacji.

rider2019
Posty: 29
Rejestracja: 22-07-2019 16:04

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: rider2019 » 16-04-2021 10:07

4 kondygnacje nie wymagają drogi pożarowej a 5 i wyżej już wymaga i dlatego często nie buduje się wyżej

olekko
Posty: 1290
Rejestracja: 25-05-2005 19:13

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: olekko » 16-04-2021 11:40

norweski_leśny pisze:
16-04-2021 09:51
Natomiast co do budynków na Dekutowskiego, pieniądze z ewentualnej sprzedaży nie powinny iść na edukację. Powinny pójść na inwestycje. Tylko poprawianie infrastruktury drogowej jak i sieci uzbrojenia terenu (dodatkowe wspierane procesem wykupu, scalania i późniejszej sprzedaży gruntów) gwarantuje późniejsze zwiększanie dochodów miasta. Pieniądze wrzucone w edukację są przejadane i się nie zwracają. Praktycznie każda z tych osób, która się uczy już nie wróci do naszego miasta. Taka jest smutna prawda. Jednocześnie jak mam na myśli inwestycje, to faktycznie chodzi mi o inwestycje a nie kolejny plac zabaw, siłownię napowietrzną czy parking na cmentarzu (ścieżkę rowerową na cmentarz - swoją drogą to pokazuje kierunek w jakim miasto zdąża - do zakopania przysłowiowe 2 metry pod ziemią). Drugim rozwiązaniem jest budowa osiedla na Dekutowskiego przez miasto, przy wykorzystaniu swojej spółki TTBS. Mieszkania na sprzedaż po cenach rynkowych. Tylko niech to będą obiekty ładne (np. jak na Barbary) i minimum 6 pięter. Wyjdźmy wreszcie z ciągłych 4 kondygnacji.
norweski, ja też się zgadzam że te pieniądze powinny pójść na inwestycję, ale czytając Twój wpis czuję jakbym słuchał radnej Łagowskiej-Cebuli na sesji Rady Miasta ;) (traktuj to jako komplement! i delikatną aluzję do Twojego pierwszego zdania).

Czy wiemy już co miasto chce zrobić z tym terenem, i potencjalnie co z Przedszkolem nr 5? Czy mamy pomysły i rozważamy różne możliwości? Od lat... kilku? Ja cały ten teren, po SP5/Gim3, Przedszkolu nr 5 i 2 blaszakach (FRAC i jeszcze jakiś drugi) widzę jako wielkopowierzchniową zabudowę handlową, wręcz większą konkurencję dla galerii z drugiej strony ulicy. Tylko byleby nie jakiś blaszak...
Ani kolejne bloki w tym miejscu, ani parking, ani nawet park/skwer mnie nie przekonują.

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 16678
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 16-04-2021 14:45

Pomysłów było kilka. Z tych co kojarzę miała być sala dla Framu, ale ostatecznie poszli na Wozownię. Miała być placówka dla seniorów, ale trzy kondygnacje okazały się przeszkodą. Później miało być na sprzedaż, chyba nawet jakieś kwoty się pojawiały.

W międzyczasie, w ostatniej chwili, zrobiono tam kolejną siłownię na otwartym powietrzu i jeśli dobrze pamiętam trwałość projektu to 5 lat. Być może problemem jest właśnie ta siłownia, której nie ma jak wydzielić, ani jak sprzedać z działką? Często tam bywam, ale na siłowni nikogo nie widziałem.

Awatar użytkownika
norweski_leśny
Posty: 394
Rejestracja: 16-07-2017 13:22

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: norweski_leśny » 16-04-2021 20:02

Był też wniosek złożony przez urząd dla samego siebie na wydanie warunków zabudowy dla budowy osiedla z kilku bloków. Jednak urząd sam się wycofał z tego. Szkoda bo z chęcią bym przeczytał jakie wytyczne zostałyby tam ustalone.

TSS
Posty: 273
Rejestracja: 21-05-2020 11:45

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: TSS » 17-04-2021 10:53

Pseudo biznesmeny, które rządziły wcześniej miastem miały z tym terenem dobry plan, dobrze tylko że opatrzność czuwała nad miastem.

SP 5 przeznaczyć dla PUZ Tarnobrzeg, żeby mogła tworzyć nowe kierunki i się rozwijać, a przedszkole nr 5 wyremontować bo wygląda jak po wojnie, i przynosi wstyd miastu. Bloki można budować gdzie indziej, terenów w mieście jest sporo.

szylwester
Posty: 45
Rejestracja: 02-02-2017 21:58

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: szylwester » 17-04-2021 19:17

Staw nr5
Obrazek

PKP
Obrazek
Obrazek

TomBee
Posty: 3
Rejestracja: 18-11-2020 17:02

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: TomBee » 18-04-2021 10:26

Na stronie inwestora galerii na Mokrzyszowie pojawiła się informacja o uzyskaniu pozwolenia na budowę. Niedługo będą ogłaszali przetarg na generalnego wykonawcę inwestycji. Sprawa więc idzie sprawnie do przodu. Cieszy to :) No i też informacja o dokładnej powierzchni sklepu DIY. Wygląda na to, że naprawdę możemy być spokojni o tę galerię, że powstanie.

http://retailconcept.pl/aktualnosci/Ret ... budowe,183

Awatar użytkownika
kaRolTBG
Posty: 2
Rejestracja: 05-03-2021 13:19

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: kaRolTBG » 18-04-2021 15:08

TomBee pisze:
18-04-2021 10:26
możemy być spokojni o tę galerię, że powstanie.
Proszę, nie nazywaj tego galerią.

Awatar użytkownika
encore
Posty: 1106
Rejestracja: 11-12-2018 11:39

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: encore » 18-04-2021 21:46

To jest Galeria na miarę Tarnobrzega. Nic więcej ani mniej.
"Nic tak nie odciąga ludzi od prawdy, jak bezmyślne naśladowanie tego, co robią wszyscy. "

ODPOWIEDZ