Co się w mieście buduje

Komentarze do aktualności. Podziel się informacją, dodaj temat do dyskusji.
Dawid_tbg
Posty: 487
Rejestracja: 13-06-2004 02:07

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: Dawid_tbg » 14-09-2022 19:56

TSS pisze:
14-09-2022 18:42
Najpierw osiedle potem droga z dojazdem, jakie to nowoczesne.
Din1o w Tarnobrzegu ma problem z zasilaniem (przyłączem) elektroenergetycznym to samo może być z Leroy Merlin na os. Mokrzyszów.
A właśnie jak tak sytuacja z budową LM? Widać że dużo się tam teraz dzieje sporo sprzętu jest na placu. Trwa wyburzanie ostatnich budynków, sprzątanie i równia ie terenu.

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18196
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 16-09-2022 11:42

Prezes TTBS prezentuje parę wizualizacji nowego bloku między ul. Kopernika a św. Barbary,

7833 m2 powierzchni użytkowej + 1500 m2 półpodziemnych garaży, łącznie 147 mieszkań, czyli największy blok w mieście. Wizualnie też całkiem interesujący. Dalsze kroki i terminy zależne od przedsprzedaży.


Marcin.TBG
Posty: 27
Rejestracja: 25-06-2020 20:18

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: Marcin.TBG » 16-09-2022 22:17

Witam.
Jeżeli w złym temacie to niech @admin przeniesie.
Po dzisiejszej wizycie na basenie niestety okazało się że z powodów oszczędnościowych zamknięta została sauna i chodzą słuchy że jeżeli miasto nie "dołoży" to istnieje możliwość zamknięcia basenu co ponoć stało się w sąsiednim Sandomierzu. Jeżeli się mylę proszę o sprostowanie.

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18196
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 17-09-2022 09:15

Zostawiam tutaj, ale było już w wątku o miejskim oszczędzaniu. Sauna wyłączona, a basen po prostu za tani na te koszty. Najprościej zacząć od podniesienia cen wstępu.

bobtga
Posty: 137
Rejestracja: 16-11-2013 18:05

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: bobtga » 17-09-2022 18:16

Rozpoczyna się remont ul. Wiślnej, są już zabite paliki przez geodetę i rozstawione słupki PBI wzdłuż chodnika

TSS
Posty: 623
Rejestracja: 21-05-2020 11:45

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: TSS » 17-09-2022 18:22

Oby nie zweżali tarnobrzeskich dróg, bo to co wyrabiano do tej pory z tarnobrzeskimi drogami woła o pomstę do nieba. STOP zwężaniu dróg w Tarnobrzegu.

Awatar użytkownika
encore
Posty: 1559
Rejestracja: 11-12-2018 11:39

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: encore » 17-09-2022 22:47

Też mnie to drażni.

Tłumaczenia były z tego co pamiętam na poziomie "tak się teraz w UE buduje, wszystko jest tak jak być powinno". Nie jestem specjalistą od prawa budowlanego więc z chęcią poznał bym opinię kogoś w temacie.
"Państwa i narody, które na podstawie kłamstwa, na podstawie negowania prawdy podają myśl polityczną, dążą do zguby."

TSS
Posty: 623
Rejestracja: 21-05-2020 11:45

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: TSS » 18-09-2022 09:06

Nie trzeba budowlańca, wszystko masz tu: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

w § 4
1. W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujące klasy dróg oraz ich hierarchię, zaczynając od drogi o najwyższych parametrach:

1) autostrady, oznaczone dalej symbolem „A”;

2) ekspresowe, oznaczone dalej symbolem „S”;

3) główne ruchu przyspieszonego, oznaczone dalej symbolem „GP”;

4) główne, oznaczone dalej symbolem „G”;

5) zbiorcze, oznaczone dalej symbolem „Z”;


6) lokalne, oznaczone dalej symbolem „L”;


7) dojazdowe, oznaczone dalej symbolem „D”.

2. Droga zaliczona do jednej z kategorii w rozumieniu ustawy o drogach publicznych powinna spełniać wymagania techniczne i użytkowe określone dla następujących klas:

1) krajowa - klasy A, S lub GP;

2) wojewódzka - klasy GP lub G;

3) powiatowa - klasy GP, G lub Z;

4) gminna - klasy GP, G, Z, L lub D.

3. Przy przebudowie dróg, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, dopuszcza się przyjęcie klasy o jeden poziom niższej.
§ 15
1. Szerokość pasów ruchu, z zastrzeżeniem § 16, powinna wynosić:

1) na drodze klasy A-3,75 m;
2) na drodze klasy S:
a) dwujezdniowej - 3,75 m lub 3,50 m,
b) jednojezdniowej - 3,75 m;

3) na drodze klasy GP i G-3,50 m; - u nas się nie przyjęło bo można niżej jako Z
4) na drodze klasy Z - 3,00 m; - norma po taniości
5) na drodze klasy L - 2,75 m; -norma po taniości


6) na drodze klasy D - 2,50 m.

2. Na drogach klas Z, L i D szerokość pasa ruchu może być zwiększona do maksymalnie 3,50 m, jeżeli taka potrzeba wynika z prognozowanej struktury rodzajowej lub ilościowej ruchu.

3. Na drogach dwujezdniowych szerokość pasa ruchu kolejnego względem pasa skrajnego może być zmniejszona do minimalnie: u nas tylko Wisłostrada

1) 3,50 m - na drodze klasy A;

2) 3,25 m - na drodze klasy S;

3) 3,00 m - na drodze klasy GP i G. -

4. W przypadku konieczności zastosowania rozwiązań uspokajających ruch na drogach klas G, Z, L i D na terenie zabudowy, szerokość pasa ruchu może być zmniejszona o 0,25 m względem wartości określonych w ust. 1.

5. W przypadkach o których mowa w § 14 ust. 3, minimalna szerokość pasa ruchu powinna wynosić 3,50 m, przy czym muszą być spełnione wymagania określone w § 37 i w § 126.

5a.22) W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 3a, minimalna szerokość pasa ruchu powinna wynosić 4,00 m.

6. Szerokość jezdni na drogowym obiekcie inżynierskim powinna być nie mniejsza niż przed obiektem.

7. Zmiana szerokości pasa ruchu powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w § 64.

§ 16
1. Szerokość każdego pasa ruchu powinna być zwiększona na łuku kołowym w planie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, o wartość obliczoną w następujący sposób:

1) 40 / R - na drodze klasy Z i drogach wyższych klas oraz na ulicy klasy L usytuowanej na obszarze przemysłowo-handlowym lub na której odbywa się zbiorowa komunikacja autobusowa,

2) 30 / R - na drodze klasy D oraz innych niż wymienione w pkt 1 drogach klasy L,

gdzie R jest promieniem łuku kołowego osi jezdni wyrażonym w metrach, przy czym obliczone poszerzenie powinno być zaokrąglone do 5 cm w górę.

2. Nie należy poszerzać pasa ruchu, jeżeli wartość obliczonego poszerzenia jest mniejsza niż 0,20 m, a także gdy jezdnia ma dwa lub więcej pasów przeznaczonych dla jednego kierunku ruchu.

3. Zmiana szerokości jezdni powinna być wykonana na krzywej przejściowej, prostej przejściowej lub na łuku kołowym o większym promieniu, jeżeli jest to krzywa koszowa, w sposób płynny bez widocznych załamań krawędzi jezdni.

4. Na łuku kołowym o promieniu mniejszym lub równym 25 m wartość poszerzenia powinna być określona dla każdego pasa ruchu oddzielnie.

5. Poszerzenie pasów ruchu na skrzyżowaniu powinno być ustalone z zachowaniem warunków, o których mowa w § 74.

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18196
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 19-09-2022 09:40

Pisałem o tym w podsumowaniu tygodnia, ale warto wspomnieć i tutaj.
Miasto planuje zmianę MPZP terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Wybrane uzasadnienia zmian to:
– zmiany na półwyspie, w związku ze zmianą jego funkcji. Pierwotne wykorzystanie pod imprezy plenerowe zostało ograniczone ze względu na peryferyjne położenie. Zamiast tego mamy noclegi, szkolenia, rekreację, a istniejące ograniczenia utrudniają wykorzystanie terenu.
– wprowadzenie zapisów dotyczących możliwości wykorzystania wód siarczkowych.
– wprowadzenie zapisów umożliwiających budowę infrastruktury turystycznej, jak wieże widokowe, duże zjeżdżalnie itp.
– umożliwienie lokalizacji lądowiska dla helikopterów na potrzeby szpitala

Obszar objęty zmianami to plaża na prawo od wjazdu, cypel Lata z Radiem, okolica ronda z ul. Siarkową i tereny po obydwu stronach wyspy. Te ostatnie okolice pokrywają się z proponowaną przez dr Zycha lokalizacją odwiertów do wód siarczkowych.

https://bip.tarnobrzeg.pl/attachments/download/6606

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18196
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 20-09-2022 10:27

TARNOBRZESKIE DROGI Z POLSKIEGO ŁADU – ZNAMY SZCZEGÓŁOWE OFERTY Z TRZECIEGO POSTĘPOWANIA. ILE DOŁOŻYMY?

Obrazek

Znamy oferty złożone w trzecim postępowaniu na remonty dróg w ramach pierwszej edycji Polskiego Ładu. Po pierwszym postępowaniu udało się podpisać jedną umowę, po drugim drugą, jak obecnie wygląda sytuacja? Tanio nie jest.

W porównaniu do poprzedniego postępowania Tarnobrzeg, nie zmienił kwot, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przeznaczając łącznie 21.079.615,40 zł brutto, na:
Zadanie 1 – 4.527.502,63 zł brutto
Zadanie 2 – 3.573.707,07 zł brutto
Zadanie 3 – 12.978.405,70 zł brutto

Oferty opiewają jednak na wartości blisko dwa razy wyższe niż nasze plany.
Dodatkowo ceny ofertowe firmy PBI są wyższe niż w lipcu (drugie postępowanie), gdy uznaliśmy, że ceny są zbyt wysokie i postępowanie w 3/4 powtarzamy.
Na szczęście pojawiła się konkurencja, oferująca ceny niższe niż PBI obecnie i dodatkowo niższe niż PBI w drugim postępowaniu.

Jak wyglądały wcześniejsze postępowania?
Pierwszą edycję Polskiego Ładu podzieliliśmy na 5 zadań:
Zadanie nr 1: Przebudowa dróg – M. Curie-Skłodowskiej, Kwiatkowskiego, Kazimierza Wielkiego, Zwierzyniecka, Dąbrowskiej
Zadanie nr 2: Przebudowa dróg – Tarnowskiego, Marczaka, Konfederacji Dzikowskiej
Zadanie nr 3: Przebudowa ul. Kochanowskiego oraz ul. Moniuszki
Zadanie nr 4: Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu wraz z obiektami mostowymi
Zadanie nr 5: Budowa dróg w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

W pierwszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta na jedno z pięciu zadań (Zadanie 1). Podpisaliśmy umowę z PBI na wartość 20.768.681,63 zł, chociaż wycenialiśmy to zadanie na 16.086.880,28 zł brutto.

W drugim postępowaniu PBI zaoferowało wykonanie 4 zadań, a Strabag 3 z 4 zadań, ale z cenami wyższymi niż PBI. Ostatecznie zdecydowaliśmy się podpisać umowę z PBI na wykonanie zadania nr 2 (pierwotnie nr 3) za kwotę 7.121 854,71 zł brutto.

Jakie oferty otrzymaliśmy w trzecim postępowaniu?
W trzecim postępowaniu zostaliśmy z zadaniami oznaczonymi pierwotnie jako 2, 4 i 5 i wynikami jak niżej wypisane.

W Zadaniu 1 najniższą ofertę zaoferowało PBDiM z Mińska Mazowieckiego, z kwotą 9.114.928,29 zł brutto, niższą o około 90 tys. zł niż oferta PBI z drugiego postępowania.

W Zadaniu 2 najniższą ofertę opiewającą na 6.881.703,74 zł brutto złożyła firma STRABAG z Pruszkowa. Jest to kwota o ponad 300 tys. zł niższa niż oferta PBI z drugiego postępowania.

W Zadaniu 3 najniższą ofertę złożyła znów firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego, oferując wykonanie prac za 23.054.594,02 zł brutto. Jest to oferta o około 180 tys. zł niższa niż oferta PBI z drugiego postępowania.

Podsumowując:
dzięki udziałowi większej ilości firm w postępowaniu, mimo podniesienia cen przez PBI, mamy ceny niższe niż w drugim postępowaniu, przy czym różnica nie jest duża i wynosi około 570 tys. zł na naszą korzyść. Jest lepiej, ale skala zmian nie odpowiada miejskim oczekiwaniom.

Poniżej wartości wszystkich złożonych ofert:
STRABAG Sp. z o.o, Pruszków
Zadanie 1 – 9.316.179,64 zł
Zadanie 2 – 6.881.703,74 zł

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o, Mińsk Mazowiecki
Zadanie 1 – 9.114.928,29 zł
Zadanie 3 – 23.054.594,02 zł

Konsorcjum Lider- PBI Infrastruktura S.A., Kraśnik/Sandomierz
Zadanie 1 – 9.277.483,85 zł (9.123.815,55 w drugim postępowaniu)
Zadanie 2 – 7.777.811,14 zł (7.218.586,40 w drugim postępowaniu)
Zadanie 3 – 27.200.772,73 zł (23.230.099,16 w drugim postępowaniu)

PRIMOST Południe Sp. z o.o, Będzin
Zadanie 2 – 8.866.172,85 zł

UWAGA: nie wiem jeszcze jak inne kryteria, być może to nie najniższa cena będzie decydująca.

Jak to wygląda jako całość?
Jeśli wybierzemy tym razem najtańsze oferty (nie bardzo mamy inną opcję niż podpisanie umowy), to jaka będzie łączna wartość 5 zadań z pierwszej edycji Polskiego Ładu? Wychodzi 66.941.760 zł brutto.

Przypomnę, że dofinansowanie z centrali wynosi 35.625.000 zł, co miało w optymistycznym założeniu stanowić 95% wartości inwestycji.
W obecnej sytuacji wkład własny miasta wzrasta z planowanych pierwotnie 1,875 mln zł do ponad 31 mln zł brutto, co stanowi około 47% wartości inwestycji. Jeszcze niedawno władze miasta liczyły, że ostateczne dofinansowanie wyniesie około 70%, teraz wydaje się, że ledwo przekroczy 50%.

Dawid_tbg
Posty: 487
Rejestracja: 13-06-2004 02:07

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: Dawid_tbg » 20-09-2022 14:26

Adiminie damy pożywkę lokalnym mediom, kto pierwszy skopiuje?

Napollo przejmie planowany przez Karuzelę projekt parku handlowego przy ulicy Sienkiewicza w Tarnobrzegu. Napollo planuje otwarcie swojego N-Parku na przełomie 2023/2024 roku.

Według informacji już 60% jest wynajęte. To już kolejna zmiana Karuzela później Stop Shop a teraz N-Park
Załączniki
N-Park-TARNOBRZEG-1-768x432.jpg
N-Park-TARNOBRZEG-1-768x432.jpg (192.85 KiB) Przejrzano 2782 razy

olekko
Posty: 1464
Rejestracja: 25-05-2005 19:13

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: olekko » 20-09-2022 14:33

https://retailnet.pl/2022/09/20/napollo ... rnobrzegu/
Liczymy również na to, że uda nam się poszerzyć ofertę o restaurację typu Drive Thru

N-Park w podwrocławskich Łanach został otwarty 12 maja 2022, a już za kilka tygodni otwarta zostanie tam restauracja KFC
Pewnie jacyś wielbiciele kurczaka z KFC się ucieszą, moim zdaniem nie będzie to trafiona lokalizacja. Obserwując w wielu miastach liczbę klientów w makach i KFC, to w tym drugim niemal zawsze jest pustawo, czego o złotych łukach powiedzieć nie można.

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18196
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 20-09-2022 15:54

Dawid_tbg pisze:
20-09-2022 14:26
Adminie damy pożywkę lokalnym mediom, kto pierwszy skopiuje?
A czemu ja nie mam skopiować pierwszy? :)
A później obstawiam TN.

Dawid_tbg
Posty: 487
Rejestracja: 13-06-2004 02:07

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: Dawid_tbg » 20-09-2022 17:25

admin pisze:
20-09-2022 15:54
Dawid_tbg pisze:
20-09-2022 14:26
Adminie damy pożywkę lokalnym mediom, kto pierwszy skopiuje?
A czemu ja nie mam skopiować pierwszy? :)
A później obstawiam TN.
Adminie Ty jesteś "nasz" to co innego 😉 i miałeś rację z tym TN. Odnośnie tego N-Parku, do momentu oficjalnej budowy nie ma co prorokować, bo jak to bywa w tarnobrzeskim przypadku, nawet postawienie płotu nie daje gwarancji inwestycji. Ale niech budują.
Odnośnie LM, rozmawiałem z jedynym z pracowników którzy czyszczą teren po FUMie, dostali dość krótki czas na ogarnięcie tego, (widać to po ilości zaangażowanego sprzętu) bo jak to określił "później wchodzi inwestor" cokolwiek to znaczy. Ale powtórzę to co wcześniej "w tarnobrzeskim przypadku ... "

Olekko, dyskutowanie o wyższości McD nad KFC hmmm ... nie mniej jednak przyciągnęło by to pewna grupę klientów w to miejsce. Bywam czasem przejazdem w sąsiednim mieście w KFC a ostatnio byłem w Ostrowcu, nie uważam że jest tam pusto, klientów nie brakuję.

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18196
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 21-09-2022 12:44

I jest jak zawsze.
Wrzucam tekst o ważnych dla miasta sprawach, z wyliczeniami, o braku 31 milionów do pierwszej edycji Polskiego Ładu, a przyjdzie się zmierzyć z drugą edycją.
A później wrzucam szybki tekst o parczku handlowym, który z jednego brandu przechodzi na inny, ale generalnie i tak nikt nie ma wielkich oczekiwań, nawet jeśli zakładamy, że powstanie.

Zasięgi różnią się dziesięciokrotnie.
Ale czy to, że ludzi interesują bardziej pierdoły niż ważne dla miasta sprawy, ma prowadzić do tego żeby skupiać się na pierdołach i odsłonach?

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18196
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 23-09-2022 10:36

W planach na sesję
MPZP dla ulic Sandomierskiej, Dominikańskiej, Jasińskiego. Plan sporządzany na wniosek, brzmi jak na wniosek Zarządu os. Stare Miasto. Najgorętszy temat to budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne na działce za tapicerem, obok klasztoru dominikanów.


DZIAŁKA NA DEKUTOWSKIEGO Z BUDYNKIEM POSZKOLNYM JEDNAK NA SPRZEDAŻ?

Obrazek

Na najbliższej sesji Rady Miasta wróci temat sprzedaży działki na ul. Dekutowskiego z budynkiem poedukacyjnym po SP5 i Gimnazjum nr 3. Przymiarki do sprzedaży tej nieruchomości już były, ostatecznie Prezydent pod wpływem głosów przeciwnych, w tym z TRK, wstrzymał się ze planami.

Według ostatnich informacji na jakie trafiłem, na terenie obiektu zamieszkiwało 11 uchodźców z Ukrainy, nie wiem jak sytuacja wygląda obecnie. Budynek przystosowano po wybuchu wojny na przyjęcie większej ilości uchodźców, ale na szczęście nie musiał być w pełni wykorzystywany. Na ten moment wciąż jest do dyspozycji, bo sytuacja może być dynamiczna.

Wracając do ewentualnej sprzedaży i zagospodarowania tego terenu, w warunkach zabudowy była mowa o budowie dwóch budynków wielorodzinnych o wysokości bodajże 8 pięter, z częścią handlowo-usługową i infrastrukturą techniczną. Zarząd osiedla Wielopole pozytywnie zaopiniował sprzedaż tej nieruchomości.
Patrząc od strony finansów, wydaje się, że ze względu na sytuację na rynku nieruchomości, rok temu mogliśmy uzyskać lepszą stawkę za ten teren. Z drugiej strony na drogi z Polskiego Ładu brakuje nam naprawdę dużego wkładu własnego, są ciężkie czasy, zatem każdy milion ma znaczenie. Będą cztery miliony?

Czas protestów start.
Co zdecydują radni?

fish
Posty: 65
Rejestracja: 27-02-2012 20:50

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: fish » 23-09-2022 11:06

Jak zarząd osiedla wpadł na pomysł blokowania budownictwa wielorodzinnego to sam MPZP nic nie zmieni wręcz przeciwnie pomoże inwestorowi w budowie bloków. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren gdzie był kiedyś tapicer oznaczony jest symbolem UM1, który wskazuje jednoznacznie możliwość zabudowy wielorodzinnej.

kuna
Posty: 113
Rejestracja: 08-03-2017 13:37

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: kuna » 23-09-2022 15:44

Tak przy okazji i nieco w temacie wyprzedaży majątku miasta na rzecz prywatnego inwestora - co władze planują odnośnie sytuacji budynków byłego Kina Wisła zbudowanego z pieniędzy tarnobrzeżan i starego budynku dyrekcji szpitala, które to budynki niszczeją w majestacie patrzącej na to władzy? Jest to jeden wielki skandal. Tylko patrzeć jak za chwilę będzie zbierać się komisja urzędników żeby szacować ryzyko katastrofy budowlanej jak przy Placu Bartosza. Na co czeka władza i radni? Jakie pomysły na naprawienie błędnych decyzji?

Awatar użytkownika
MarcinTBG84
Posty: 26
Rejestracja: 18-12-2018 14:36

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: MarcinTBG84 » 23-09-2022 17:07

Na obwodnicy pojawiły się dziś znaki poziome

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 18196
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Co się w mieście buduje

Post autor: admin » 23-09-2022 17:28

Raptem miesiąc został do opóźnionego oddania. Ekrany chyba też już gotowe.

@kuna
Pewnie nic z tego nie będzie w przewidywalnym terminie. Miasto nie tyle te nieruchomości sprzedało, co ich nie kupiło, jak była taka możliwość. W sumie na pewnym etapie można było mieć nadzieję, że ktoś coś z tym dobrego zrobi. W obydwu przypadkach podjęto prace - w kinie wykończono wnętrza, w dyrekcji dobudowano całe skrzydło.

Inna sprawa to niszczejący neogotyk w parku dzikowskim. To już typowo temat i odpowiedzialność miasta jako właściciela.

ODPOWIEDZ