Znamy Listę Projektów Do BO2020

Dział forum z komentarzami do aktualności
Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 14237
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: admin » 09-09-2019 22:02

Obrazek

Znamy już wyniki weryfikacji projektów złożonych w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Mieszkańcy złożyli łącznie 30 wniosków, w tym 7 w kategorii projektów dużych, których szacunkowy koszt przewyższał kwotę 10 tys. zł, oraz 23 w kategorii projektów małych, których koszt szacunkowy wynosi nie więcej niż 10 tys. zł.

Największym złożonym projektem dużym jest wniosek obejmujący całe miasto i związany jest z rozbudową oświetlenia miejskiego. Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, pieszych i kierujących pojazdami. Koszt szacunkowy zadania opiewa na 1 411 tys. zł. Ogromny projekt realizowany byłby we wszystkich osiedlach Tarnobrzega. Projekt ten konkurował będzie z mniejszymi projektami, w tym z projektem dotyczącym wykonania dokumentacji i jednego odwiertu na potrzeby pozyskania wód siarczkowych na kwotą ponad 551 tys. zł, boiskami do siatkówki i piłki nożnej nad jeziorem na kwotę ponad 215 tys. zł., oraz renowacją placu zabaw przy Przedszkolu nr 5, renowacją kamiennego krzyża i najniżej wycenionym w kategorii dużych projektów, wnioskiem związanym z budową alejki edukacyjnej w schronisku dla zwierząt na kwotę 90 tys. zł.

Najwięcej projektów wpłynęło na projekty małe. Nie było w tej kategorii ograniczeń związanych z obszarem miasta. Większość opiewa na maksymalną kwotę 10 tys. zł, a najtańszym projektem w tej kategorii okazał się projekt dotyczący poszerzenia chodnika przy ul. Warszawskiej na osiedlu Wielowieś, wynoszący 9 800 zł.

Wszystkie złożone projekty poddane zostały analizie, zrealizowanej przez pracowników magistratu. Wnioski muszą być zgodne z wymaganiami formalnymi, trybem i zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta regulującej proces przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Weryfikacji podlegała kalkulacja kosztów oraz działki i nieruchomości, na których wnioskodawcy proponują realizację swoich pomysłów inwestycyjnych. Sprawdzeniu podlegały także kwestie naruszania praw osób trzecich, w szczególności praw własności lub praw autorskich, zgodność złożonych projektów z planami, strategiami lub programami przyjętymi przez Miasto Tarnobrzeg. Zanalizowano także problem generowania kosztów eksploatacji danego projektu. Zgodnie z uchwałą nie mógł on przekroczyć połowy wartości całego projektu w danym roku. Ważną kwestią był wymóg spełnienia kryterium ogólnodostępności zrealizowanego zadania. Złożony projekt nie mógł także jednoznacznie wskazywać na jego wykonawcę oraz jego realizacja musi być możliwa w trakcie jednego roku budżetowego.

W wyniku weryfikacji złożonych projektów negatywną ocenę otrzymały dwa z nich. Pierwszy to projekt z kategorii dużych, który dotyczy remontu ul. Konfederacji Dzikowskiej. Wniosek nie otrzymał pozytywnej rekomendacji z uwagi na to, że realizowany miałby zostać na działkach nienależących do gminy Tarnobrzeg. Drugi negatywnie zweryfikowany projekt to projekt mały. Zakłada on wykonanie jedynie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Ks. A. Burdy. Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta składane wnioski nie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wykonania projektu, bez jego wykonania.

Wnioskodawcom, których projekty zostały zweryfikowane negatywnie przysługuje odwołanie do Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Autorzy projektów pisma odwoławcze mogą składać do prezydenta w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników weryfikacji, a więc do 16 września br. Po rozpatrzeniu wszystkich wniesionych odwołań, do publicznej wiadomości podana zostanie lista projektów, na które będą głosować mieszkańcy Tarnobrzega. Poznamy ją do dnia 20 września.

Zgodnie z harmonogramem głosowanie, w którym wybierać będziemy jeden projekt duży i trzy projekty małe, odbędzie się w dniach od 30 września do 5 października. Natomiast jego wyniki poznamy do 11 października. Zwycięskie projekty, które uzyskały największą liczbę głosów mieszkańców (do wyczerpania puli środków przypadających na daną kategorię projektów) staną się częścią budżetu miasta Tarnobrzega na 2020 rok.

Tarnobrzeski Budżet Obywatelski na rok 2020
Lista Projektów Zaopiniowanych Pozytywnie i Negatywnie

Liczba złożonych projektów:
a) Projekty małe (do 10 000 zł): 23
b) Projekty duże (powyżej 10 000 zł): 7

Projekty zaopiniowane pozytywnie.

I. Projekty małe:

L….. Tytuł projektu
1. Projekt nr 1: ,,Altanka śmietnikowa ażurowa zamykana na klucz z podbudową z kostki brukowej”.
2. Projekt nr 2: ,,Remont małej Sali i zaplecza socjalnego Domu Osiedlowego”.
3. Projekt nr 3: ,,Rozbudowa parkingu przy ul. Kościelnej (os. Sobów)”.
4. Projekt nr 4: ,,Doposażenie budynku osiedlowego, altany i renowacja – Osiedle Nagnajów”.
5. Projekt nr 5: ,,Doświetlenie ulic Ziołowa, Ziołowa Boczna”.
6. Projekt nr 6: ,,Poszerzenie chodnika przy jezdni ul. Warszawskiej”.
7. Projekt nr 7: ,,Czyszczenie i pogłębianie stawu na os. Wielowieś”.
8. Projekt nr 8: ,,Odmulenie i oczyszczenie stawu przy ul. Grobla – I Etap”.
9. Projekt nr 9: ,,Budowa altany”.
10. Projekt nr 10: ,,Poprawa funkcjonalności i estetyki wokół stawu przy stadionie w Mokrzyszowie”.
11. Projekt nr 11: ,,Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu ,,Serbinów” – ul. M. Dąbrowskiej (przy Szkole Podstawowej Nr 10) oraz ul. J. Matejki.
12. Projekt nr 12: ,,Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu ,,Serbinów” – ul. E. Kwiatkowskiego oraz ul. Zwierzyniecka”.
13. Projekt nr 13: ,,Łączy nas sport – Rozbudowa siłowni przy ul. Kopernika”.
14. Projekt nr 14: ,,Brama wjazdowa wraz z furtką na Dębową Polanę w Zakrzowie”.
15. Projekt nr 16: ,,Chodnik nad Mokrzyszówką (osiedle Sobów)”.
16. Projekt nr 17: ,,Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku Domu Osiedlowego w Tarnobrzegu – Osiedlu Miechocin”.
17. Projekt nr 18: ,,Relaks na terenach zielonych Skalna Góra – „Lasek Buloński”.
18. Projekt nr 19: ,,Zakup i montaż krzesełek plastikowych”.
19. Projekt nr 20: ,,Montaż tablic ekspozycyjnych”.
20. Projekt nr 21: ,,Uzupełnienie małej infrastruktury na Placu Górnika”.
21. Projekt nr 22: ,,Doposażenie placu zabaw”.
22. Projekt nr 23: ,,Wykonanie altany ogrodowej na placu osiedlowym”.
II. Projekty duże:

L… Tytuł projektu
1. Projekt nr 1: ,,Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim”.
2. Projekt nr 2: ,,Kompleks boisk do sportów plażowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim”.
3. Projekt nr 3: ,,Rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Tarnobrzegu” – zmodernizowanie istniejącego placu zabaw oraz uatrakcyjnienie otoczenia Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu”.
4. Projekt nr 4: ,,Renowacja kamiennego krzyża, montaż kamery monitoringu, budowa miejsc parkingowych przed bramą Zamku Dzikowskiego – Plac Górnika”.
5. Projekt nr 5: ,,Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto”.
6. Projekt nr 6: ,,Bliżej zwierząt bezdomnych – Aleja Edukacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Schronisku”.
Projekty zaopiniowane negatywnie.

I. Projekty małe:

Projekt nr 15: ,,Projekt oświetlenia ulicy ks. A. Burdy”.

Uzasadnienie: Projekt zaopiniowany negatywnie, ponieważ zgodnie z Rozdziałem 1 § 7 Uchwały Rady Miasta NR XI/110/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, nie mogą być zgłaszane projekty, w których zadanie polega wyłącznie na wykonaniu dokumentacji technicznej, w szczególności projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego lub kosztorysu.

II. Projekty duże:

Projekt nr 7: ,,Wykonanie remontu ulicy Konfederacji Dzikowskiej – I etap”.

Uzasadnienie: Wskazany we wniosku zakres nawiązuje do dokumentacji remontu ul. Konfederacji Dzikowskiej wykonanej na zlecenie Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedmiotowy projekt przewiduje parkingi oraz ciągi piesze po obu stronach ulicy. Projekt dot. remontu ul. Konfederacji Dzikowskiej I etap obejmuje działki o nr ewid. 651/24 i część działki o nr ewid. 651/126 stanowiące własność Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Realizacja etapu I projektu na odcinku 110 mb przewiduje remont jezdni oraz parkingów, budowę nowych parkingów, budowę nowych oraz przebudowę istniejących chodników a także elementy infrastruktury podziemnej. Zadanie to powinno być wykonane w całości na tym odcinku bez pomijania budowy nowych parkingów i ciągów pieszych na terenach działek o nr ewid. 651/24 i część działki o nr ewid. 651/126 stanowiącej własność Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Nie ulega wątpliwości, że stan ul. Konfederacji Dzikowskiej jest bardzo zły, dlatego też Wydział TID proponuję wpisanie remontu ul. Konfederacji Dzikowskiej na całym odcinku objętym projektem do budżetu Miasta Tarnobrzega na rok 2020 jako inwestycja wspólna ze spółdzielniami.

Info: UM

Post navigation

Awatar użytkownika
encore
Posty: 401
Rejestracja: 11-12-2018 11:39

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: encore » 09-09-2019 23:23

Oświetlenie to świetna rzecz. Ale dla mnie to typowe zadanie własne.
"Nic tak nie odciąga ludzi od prawdy, jak bezmyślne naśladowanie tego, co robią wszyscy. "

Awatar użytkownika
Dzanek
Posty: 886
Rejestracja: 08-10-2004 19:53

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: Dzanek » 11-09-2019 10:08

encore pisze:
09-09-2019 23:23
Oświetlenie to świetna rzecz. Ale dla mnie to typowe zadanie własne.
Dokładnie tak jest. Miasto tego typu inwestycje powinno robić a nie przenosić "odpowiedzialność" na mieszkańców. Zawsze potem mogą powiedzieć, że daliśmy Wam szansę .........

A z innej beczki to mam pytanie o sposób głosowania. Czy jest znany ? U Piotrka Morawskiego czytam:
Zgodnie z harmonogramem głosowanie, w którym wybierać będziemy jeden projekt duży i trzy projekty małe, odbędzie się w dniach od 30 września do 5 października. Natomiast jego wyniki poznamy do 11 października. Zwycięskie projekty, które uzyskały największą liczbę głosów mieszkańców (do wyczerpania puli środków przypadających na daną kategorię projektów) staną się częścią budżetu miasta Tarnobrzega na 2020 rok.
Ale nie widzę nic na temat tego jak to będzie przeprowadzone. Kiedyś głosowanie było tylko w UM. Było w "lokalach osiedlowych". Jak będzie w tym roku ??

marabut
Posty: 59
Rejestracja: 17-03-2016 16:08

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: marabut » 11-09-2019 10:20

Z budżetu obywatelskiego miała być zrobiona siłownia przy ul. Dekutowskiego w tym roku na wiosnę. Nie ma jej. Czekamy... Ciekawe czy w ogóle będzie, a jeśli nie to gdzie się podziały pieniądze, które były przeznaczone na ten cel? Nie wspomnę nic o ściance wspinaczkowej! To wszytko jest jakaś paranoja, nikt nie umie nic normalnie zorganizować. Mam wrażenie czy będzie rządzić pan x, y, czy z i tak zawsze będzie to samo...
Pomysły są fajne, ale wykonanie... porażka... Niestety...
Ja to jeszcze chciałabym się dowiedzieć gdzie idą pieniądze zbierane przy wjeździe nad jezioro!

Awatar użytkownika
encore
Posty: 401
Rejestracja: 11-12-2018 11:39

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: encore » 11-09-2019 19:54

Też czekam na tak mocno wspieraną przez ówczesnego radnego a obecnie prezydenta miasta ściankę wspinaczkową. Ja pewnie juz się nie powspinam, ale może chociaż moje dzieci będą miały takie szanse?
"Nic tak nie odciąga ludzi od prawdy, jak bezmyślne naśladowanie tego, co robią wszyscy. "

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 14237
Rejestracja: 15-06-2003 23:41

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: admin » 11-09-2019 20:58

Rzeczywiście ścianka ma perspektywy żeby być atrakcją tematyczną na szeroką okolicę, spokojnie w promieniu 50 km, albo i więcej. Czy ma szansę zarobić na siebie po skończeniu - nie wiem. Ale stojąc w stanie surowym na pewno nie.

Awatar użytkownika
karas
Posty: 1142
Rejestracja: 05-06-2004 15:58

Re: Znamy Listę Projektów Do BO2020

Post autor: karas » 13-09-2019 11:24

encore pisze:
11-09-2019 19:54
Też czekam na tak mocno wspieraną przez ówczesnego radnego a obecnie prezydenta miasta ściankę wspinaczkową. Ja pewnie juz się nie powspinam, ale może chociaż moje dzieci będą miały takie szanse?
Również czekam. Wiem, że jest ponownie zgłoszona jako projekt do ministerstwa sportu, ale pula kasy podobno jest bardzo mała.
Karaś

ODPOWIEDZ