KONTAKT

Wydawca czasopisma: EMISJA Jordan Gonciarz, z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Długosza 8.

Redaktor naczelny: Jordan Gonciarz

„Tinfo” jest tytułem zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Serwis funkcjonuje nieprzerwanie od marca 2004 roku.