KONTAKT

     

    Wydawca czasopisma: EMISJA Jordan Gonciarz, z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Długosza 8.

    Redaktor naczelny: Jordan Gonciarz

    „Tinfo” jest tytułem zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Serwis funkcjonuje nieprzerwanie od marca 2004 roku.