Co warto wiedzieć o szkodach gospodarczych?

Szkody gospodarcze, wynikające z nieuczciwej konkurencji, błędów zarządzania czy działalności osób trzecich, mogą znacząco osłabić pozycję firmy, prowadząc do utraty zysków, klientów czy dobrej reputacji. Podmioty, które poniosły szkody mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. By móc starać się o zadośćuczynienie niezbędna jest profesjonalna wycena wartości poniesionych strat. Sprawdź, co warto wiedzieć o szkodach gospodarczych i jak wpływają na przedsiębiorstwo.

Szkoda gospodarcza, a wpływ na sytuację firmy

Mianem szkody gospodarczej określa się starty finansowe, które powstały w wyniku działania innych podmiotów. Mogą objawiać się utratą klientów, spadkiem zysków, zniszczeniem dobrej reputacji czy utratą danych. Winnym zaistnienia sytuacji może być nieuczciwa konkurencja, działalność celowa lub przypadkowa pracowników i osób trzecich. Każda z tych form szkód może prowadzić do długoterminowych konsekwencji dla stabilności finansowej i pozycji na rynku przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że jeżeli wartość straty wyniesie powyżej 200 000 zł, to winnemu grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a jeśli przekroczy milion złotych, to kara więzienia może wynieść od roku do 10 lat. Jak więc oszacować straty i jak wycenić firmę, która została dotknięta szkodą gospodarczą?

Wycena szkód gospodarczych

By móc starać się o zadośćuczynienie niezbędne jest określnie wysokości straty. Jak wycenić szkodę gospodarczą i walczyć w sądzie? Proces wymaga zastosowania odpowiedniej metodyki i narzędzi, które umożliwiają oszacowanie rozmiaru straty. Obejmuje to zarówno szkody bezpośrednie, jak i utracone korzyści, których wycena ma charakter hipotetyczny. Wycena powinna być zgodna z wytycznymi wydanymi przez Komisję Europejską. Eksperci, którzy realizują zlecenie muszą więc opierać się na wiedzy, doświadczeniu i praktyce – pozwala to osiągnąć najbardziej zbliżone do realnych wartości wyniki. Taka wycena będzie niezbędna w procesie sądowym lub na drodze prowadzonych negocjacji.

Wycena szkód gospodarczych może dotyczyć firm z różnych branż – od przemysłu spożywczego, metalurgicznego, przez IT, sektor finansowy, paliwowy, aż po firmy deweloperskie czy transportowe. Proces polega na analizie okoliczności powstania szkody, zdefiniowania strat i utraconych zysków, oszacowanie wartości i sporządzenia przejrzystego raportu, a w razie konieczności również potwierdzenia wyników przed sądem.

Artykuł partnera