Dzięcięce interpretacje w TDK

Tarnobrzeski Dom Kultury po raz trzeci organizuje Konkurs Recytatorski „Dziecięce Interpretacje” dla uczniów szkół podstawowych z powiatu tarnobrzeskiego.

Celem Konkursu jest przede wszystkim popularyzacja sztuki interpretacji wiersza, a tym samym kształtowanie wrażliwości i wyobraźni dzieci. Wszyscy uczestnicy zgłaszają do Konkursu dwa dowolnie wybrane wiersze, których czas prezentacji nie powinien przekroczyć 6 minut.

Organizatorzy zachęcają do poszukiwań repertuarowych wykraczających poza obszar lektur szkolnych, ponieważ Komisja Artystyczna promuje poszukiwania w doborze repertuaru. Wszyscy uczestnicy Konkursu oceniani będą w dwóch odrębnych kategoriach wiekowych: kategoria I / uczniowie klas I – III / i II / klasy IV – VI /.

We wszystkich Szkołach Podstawowych, Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim, Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzycach, Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie, Wiejskim Domu Kultury i Tarnobrzeskim Domu Kultury dostępne są regulaminy oraz karty zgłoszenia, które wypełnione, należy składać do dnia 25 maja br. w Dziale Amatorskiego Ruchu Artystycznego TDK pokój 56, tel.822 21 10 w.24.

Eliminacje Miejskie zostaną przeprowadzone 2 i 3 czerwca br. w sali kameralnej TDK, natomiast Eliminacje Powiatowe – 12 czerwca również w TDK.
Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim „Dziecięce Interpretacje”.