Stowarzyszenie Kulturalne

Dnia 08.05.05r. odbyło się wstępne spotkanie osób chcących należeć do Stowarzyszenia Kulturalnego. Został uchwalony statut organizacji jak i zakres jej działania. Trwają jeszcze dyskusje, ale większość optuje za spotkaniem w czwartek w Kaprysie. Dokładna godzina zostanie podana do wiadomości.

Na spotkaniu zostanie podpisany statut organizacji oraz zostanie wybrany zarząd. Zarząd rozdzieli zadania na poszczególnych członków oraz zostaną rozpatrzone wszelkie pomysły co do imprez jakie będą oraz mogą być organizowane przez Stowarzyszenie lub pod jego patronatem w tym roku kalendarzowym.

Wszelkie osoby chętne do uczestnictwa w stowarzyszeniu i tych którzy chcą tylko obserwować spotkanie serdecznie zapraszamy.