Międzynarodowy sukces „Strzelca”!

W dniu 08.04.2006 r. w Poznaniu odbył się V Międzynarodowy Mityng Patrol „Polska 2006” o puchar Ministra Obrony Narodowej, w którym to udział wzięła reprezentacja Drużyn Strzeleckich „Strzelec”. W zawodach uczestniczyło 28 drużyn z kraju i zagranicy. Nasza drużyna zajęła 11 miejsce, wyprzedzając wszystkie reprezentacje strzeleckie z kraju oraz drużyny z Niemiec, Luksemburga i Łotwy…

——————————-
Nasza drużyna uzyskała najlepszy wynik ze wszystkich zespołów w konkurencjach strzeleckich, na które składało się strzelanie z:
– karabinka pneumatycznego
– KbkAK (Kałasznikov)
– kbks-u
– sztucera

Łącznie uzyskaliśmy 1229 punktów, czyli 171 punktów mniej od zwycięskiej drużyny (WSAR Milenium Gniezno 3).

Po raz kolejny dziękujemy sponsorowi (NSZZ „Solidarność” Siarkopol – Tarnobrzeg), dzięki któremu, przy udzielonym wsparciu finansowym, wyjazd na zawody naszej drużyny stał się możliwy.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

OPIS TECHNICZNY ZAWODÓW:

Start na trasę 10 kilometrową, nastąpił na strzelnicy po odbyciu konkurencji strzeleckich oraz po udzieleniu pierwszej pomocy rannemu wraz z jego transportem do punktu ewakuacyjnego. Dodatkowo odbył się egzamin ze znajomości stopni wojskowych i rodzaju Sił Zbrojnych RP i maskowania.

Konkurencje strzeleckie odbyły się z następujących typów broni:

1. Karabin Wojskowy KBKAK – 6 strzałów do tarczy na odległość 100 m, z postawy stojącej.
2. Sztucer – 5 strzałów do tarczy na odległość 100 m, z postawy stojącej.
3. Kbks – 6 strzałów do zapadek na odległość 50 m, z postawy leżącej.
4. Karabinek pneumatyczny – 5 strzałów do zapadek na odległość 10 m, z postawy leżącej.
5. Marker paintballowy – 10 strzałów do celów na odległość ok. 15 m, z postawy stojącej.
6. Rzut granatem ćwiczebnym do celu na odległość 15, 20, 25 metrów.