Konkurs Recytatorki Szkół Gimnazjalnych

Tarnobrzeski Dom Kultury organizuje już po raz czwarty Rejonowy Konkurs Recytatorski adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych z powiatów: tarnobrzeskiego, niżańskiego, stalowowolskiego oraz miasta Tarnobrzega…

————
Pomysł na zrealizowanie Konkursu powstał po reformie szkolnictwa, gdy okazało się, że młodzież gimnazjalna nie mieści się w kategoriach wiekowych istniejących konkursów.. Jego głównym celem jest popularyzacja trudnej sztuki interpretacji poezji i prozy, kultury słowa oraz promowanie poprawności językowej w publicznych wystąpieniach. Uczestnicy zgłaszają do konkursu wiersz i fragment prozy, które zostały wydane drukiem. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut. Komisja Artystyczna w szczególny sposób promować będzie poszukiwania repertuarowe wykraczające poza kanon podręczników i lektur szkolnych oraz poprawność językową. Uczestnicy nie mogą prezentować repertuaru z poprzedniego roku.

Chętni zgłaszają swój udział na czytelnie wypełnionych kartach, które należy złożyć w Tarnobrzeskim Domu Kultury do dnia 16 listopada br. / dotyczy szkół z terenu miasta Tarnobrzega / Dział ARA, pokój 56 /. Eliminacje Miejskie zostaną przeprowadzone 23 listopada o godz. 11.00 w sali kameralnej TDK.
Eliminacje Powiatowe odbędą się w tym roku w Samorządowym Ośrodku Kultury
w Nowej Dębie, tel. 015 8462410 / uczestnicy z całego powiatu tarnobrzeskiego z wyłączeniem szkół z miasta Tarnobrzega /, Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku, tel. 015 8412144 i Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli, tel. 015 8422322.

Finał tegorocznej edycji Konkursu odbędzie się 9 grudnia br. o godz.11.00 w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury.
Wszelkich informacji o konkursie udziela Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego TDK, tel. 015 8222110 w.24. Koordynatorem konkursu jest instruktor TDK Andrzej Wilgosz.