Bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne

Szanowne Panie, Mieszkanki Tarnobrzega

Do 10 maja br. na pl. Bartosza Głowackiego zainstalowany jest mammobus – przewoźny gabinet diagnostyczny – wyposażony w aparaturę do wykonywania badań wczesnego wykrywania raka piesi oraz gabinet badań cytologicznych, do wykrywania raka szyjki macicy.

Badania wykonywane są bezpłatnie – w ramach realizacji programów profilaktycznych. Jedynym ograniczeniem udziału w badaniach jest określona w programie grupa wiekowa kobiet: – w bieżącym roku badaniami objęte są kobiety w wieku:
mammografia: rocznik 1947 -1938 ( 50-69 lat)
cytologia: rocznik 1982 – 1958 (25-49 lat)
cytologia + mammografia: rocznik 1957 – 1948 (50-59 lat)

Każda kobieta, w określonym powyżej przedziale wiekowym, bez skierowania i bez indywidualnego zaproszenia może skorzystać z badań, pod warunkiem, że od ostatniego badania mammograficznego upłynęło 2 lata, a od ostatniego badania cytologicznego upłynęły 3 lata.

Badania do 13 kwietnia wykonywane są w godz. od 9.00 do 13.00, od 16 kwietnia badania prowadzone będą w godz. od 9.00 do 16.45.

Wyniki badań po upływie dwóch tygodni od daty badania są wydawane w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Nr 5, w budynku Urzędu Miasta, przy ul. Mickiewicza 7

w sprawach szczegółowych pacjentki winny kontaktować się z Centrum Diagnostycznym w Mielcu, pod numerem telefonu: /0-17/ 582-40-60

Program badań profilaktycznych finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wykonawcą badań jest Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji „SOS Życie” w Mielcu.

Prezydent Miasta Tarnobrzeg, udzielając pomocy technicznej w zakresie pokrycia kosztów transportu mammobusu, jego bezpłatnej instalacji na pl. Głowackiego, możliwości podłączenia do miejskiego zasilania energetycznego oraz udzielając pomocy organizacyjnej – zaprasza wszystkie Panie objęte programem – do licznego udziału w badaniach.

Prezydent Miasta
/-/ Jan Dziubiński