Bartoszki po raz trzeci

Tarnobrzeg na kilka sierpniowych dni znowu stanie się miejscem, na które zwrócone będą oczy rodzimych oraz zagranicznych twórców kina niezależnego. Tradycyjnie pod koniec sierpnia odbędzie się w Tarnobrzegu międzynarodowy festiwal filmów niezależnych Bartoszki Film Festival (23-25 sierpnia).

W ubiegłym roku otrzymaliśmy 206 filmów, komisja konkursowa, której przewodniczył Michał Kanios dopuściła do udziału w pokazach konkursowych 25 produkcji.

Jury wyróżniło:
Za kreacje aktorskie dla Sylwii Juszczak za film Beautifull
Za scenografię i zdjęcia dla filmu Kolejny Dzień
Za rolę Norberta w filmie Wszystko Według planu dla Łukasza Mechnickiego
Nagroda Publiczności: Wyścig – DDN
Nagroda Specjalna przyznana przez Roberta Wrzoska dla filmu Janek

III miejsce – Ku…Ku…Kułcze jajo – Paweł Popko
II miejsce – DVD – Ciro Altabas
I miejsce – Broken Wire – Juan Carlos Mostaza.
Grand Prix drugiej edycji Bartoszki Film Festival dla filmu – x2 – reżyseria Bartosz Paduch

Już teraz, gdy nie było oficjalnie ogłoszonego terminu przysyłania filmów, spotkaliśmy się z szerokim odzewem wśród zagranicznych filmowców. Zatem komisja konkursowa pod przewodnictwem Michała Kaniosa – ojca tarnobrzeskiego offu, będzie miała trudne zadanie doboru produkcji filmowych do części festiwalowej.

Zatem czas zaczynać. Filmy należy zgłaszać drogą pocztową: od 1 czerwca do 22 lipca br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora: Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Kulturalne, skr.pocztowa 59, 39- 400 Tarnobrzeg. Filmy przyjmowane będą na nośnikach cyfrowych w jednym z następujących formatów: Avi, MPEG, Video CD, Super Video CD, DivX, DVD, 35mm.

Oprócz części filmowej Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Kulturalne zadba również o oprawę muzyczną, ale tutaj szczegóły niech na razie pozostaną tajemnicą. O wszystkim będziemy na bieżąco informować, a już na początku czerwca zapraszamy na odświeżoną stronę festiwalu – www.bff.tbg.net.pl . Do zobaczenia na Bartoszki Film Festival.

Podział funkcji festiwalowych:
Odpowiedzialna za Sekcję Organizacyjną BFF – Beata Kowalska;
Sekcja Artystyczna BFF – Michał Kanios;
Rzecznik Prasowy – Sabina Olszewska.
Tekst nadesłał TASK