3 Bartoszki Film Festival – program projekcji


Zakończył się kolejny etap przygotowania festiwalu. 22 lipca 2007 minął termin nadsyłania filmów na 3 Bartoszki Film Festival, który odbędzie się w dniach od 23 sierpnia do 25 sierpnia w Tarnobrzeskim Domu Kultury (karnet na trzydniowe projekcje filmowe wynosi 3zł).
Komisja konkursowa w składzie: Michał Kanios (przewodniczący), Beata Kowalska, Sabina Olszewska oraz Paweł Mokrzycki, dokona do 4 sierpnia 2007 roku, wyboru filmów dopuszczonych do festiwalu. Następnie produkcje te zostaną podzielone na sześć bloków konkursowych. Sobota (oprócz uroczystego wręczenia nagród) będzie w całości przeznaczona na pokazy specjalne. Ogółem otrzymaliśmy 156 filmów w tym 16 zagranicznych. Program projekcji w rozszerzeniu…

Program projekcji filmowych podczas BFF:

Czwartek (23.08):
12:00 – konferencja prasowa wraz z członkami jury;
15:00 – uroczyste rozpoczęcie festiwalu;
15:30 – pierwszy blok konkursowy;
17:00 – drugi blok konkursowy;
18:30 – trzeci blok konkursowy;

Piątek (24.08):
15:00 – czwarty blok konkursowy;
17:00 – 17:30 – przerwa;
17:30 – piąty blok konkursowy;
19:00 – szósty blok konkursowy;

Sobota (25.08):
10:00 – pokazy specjalne;
12:00 – wręczenie nagród oraz zamknięcie festiwalu.

Wszystkie projekcje odbywać się będą w sali widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Program może jeszcze ulec zmianie.