Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w Bożonarodzeniowym Konkurskie Plastycznym „Gwiazdka 2007”. Regulamin w rozszerzeniu.

Regulamin

1 Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę tylko w jednej kategorii tematycznej:
– „Projekt Kartki Bożonarodzeniowej”
( format A-5)
– „Wizerunek Anioła” ( prace płaskie bądź przestrzenne, z wyjątkiem formy kartki)

2 Do konkursu uczestnicy zgłaszają opisaną pracę. Prosimy o przyklejenie wyciętej karty zgłoszenia na jej odwrocie.

3 Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych :
– I kategoria : klasy I-III szkół podstawowych
– II kategoria :klasy IV-VI szkół podstawowych
– III kategoria : gimnazjum

4 Kryterium oceny- kreatywność autorów : pomysły dzieci wynikający z ich naturalnej wrażliwości , spontaniczności , umiejętności plastycznych oraz walory estetyczne wykonywanych prac ( kolorystyka i jednolitość stylowa ).

5 Nagrodzone , wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w Galerii TDK w terminie 21.XII.2007 r.- 30.I.2008 r.

6 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania zgodnie z uznaniem.

7 Prosimy o przeprowadzenie w szkołach eliminacji wstępnych. Wybrane prace wraz z protokołem eliminacji szkolnych prosimy przekazać w terminie do 11 grudnia 2007r.

8 Prace nie spełniające kryteriów konkursu, oraz nie podlegające ocenie na szczeblu szkolnym nie zostaną do niego zakwalifikowane.

9 Konkurs obejmuje swoim zasięgiem Tarnobrzeg.

Terminy:
– zgłaszanie prac do konkursu 11.XII. 2007r. (włącznie)
– rozstrzygnięcie konkursu , wręczenie nagród , otwarcie wystawy 20.XII. 2007r godz. 16.00 Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury

Informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego
ul. Słowackiego 2 Tarnobrzeg
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.tdk.tarnobrzeg.pl