Prezentacje szkoły artystycznej TDK

Szkoła Artystyczna Tarnobrzeskiego Domu Kultury kończy kolejny rok działalności. W roku szkolnym 2007/08 w zajęciach biorą udział uczniowie tarnobrzeskich szkół podstawowych…

Zajęcia w szkole to całość, harmonijnie połączone przedmioty artystyczne : muzyka, plastyka, taniec i kultura żywego słowa.
Odbywają się raz w tygodniu, w wybranym dniu. Instruktorzy pracujący z dziećmi to pracownicy Tarnobrzeskiego Domu Kultury.
Szkoła uczy kreatywności, współpracy, nawiązania więzi w grupach. Kładzie nacisk na twórcze i odważne myślenie , pozwala uczniom „otworzyć się” i zrozumieć świat za pomocą dźwięków, kolorów i słów. W szkole panuje przyjazny klimat i miła atmosfera.

Rok szkolny kończymy prezentacjami na scenie. Dzieci wykazują się umiejętnościami, wiedzą i sprawnością wykształconą w rocznym cyklu pracy.
W programie znajdują się scenki teatralne, etiudy taneczne i piosenki.

Termin prezentacji:
10 i 12 czerwca 2008r. sala widowiskowa TDK
Zapraszamy