Można już zamawiać Bilety na 5BFF

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Kulturalne przedstawia ceny karnetów wstępu na 5.Bartoszki Film Festival!

Karnet 1-dniowy: 5zł
Karnet 3-dniowy: 10zł
Oraz tegoroczna nowość – karnet grupowy 3 dniowy: 50zł *
  *zasady karnetu grupowego w rozszerzeniu!

Karnet grupowy przysługuje grupie zorganizowanej liczącej max.10 osób.
Listę członków grupy prosimy wysyłać do dnia 20 września na adres:
pochniak.k@gmail.com

W liście powinny być podane dane:
Imię nazwisko i telefon kontaktowy osoby zgłaszającej grupę.
Imiona i nazwiska pozostałych członków grupy.

Każdy członek grupy przy wejściu na festiwal musi wylegitymować się
dokumentem tożsamości !!