Zakończenie największej inwestycji w mieście

Już w najbliższy poniedziałek, 28 września o godzinie 16:00 na tarnobrzeskim rynku popłynie woda z nowowybudowanej fontanny, która powstała na zakończenie Projektu Funduszu Spójności „Program gospodarki wodno – ściekowej w Tarnobrzegu”.

W planach m.in. występ Zbigniewa Wodeckiego (nomen omen).

Będzie to finałowy moment największej w ostatnich latach inwestycji miasta, która poprawiła jakość wody w Tarnobrzegu. 

Uroczystości związane z zakończeniem Projektu Funduszu Spójności p.n. ” Program Gospodarki Wodno – Ściekowej w Tarnobrzegu” rozpoczną się o godzinie 13 w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Tam zostanie przedstawiona historia Projektu i jego realizacja. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Projektu Funduszu Spójności i uruchomienie nowowybudowanej fontanny zaplanowano na godzinę 16. Tuż po części oficjalnej na scenie na Placu Bartosza Głowackiego pojawi się znany piosenkarz Zbigniew Wodecki, który wystąpi przed tarnobrzeską publicznością. Serdecznie zapraszamy.

Realizacja Projektu „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu ” współfinansowanego w ramach Funduszu Spójności przez Unię Europejską pozwoliła na wyeliminowanie szeregu niedoborów w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej miasta Tarnobrzeg i w sposób zdecydowany wpłynęła na poprawę warunków życia oraz zdrowia lokalnej społeczności. Teraz woda, która trafia do miejskiego wodociągu jest uzdatniania przy zastosowaniu najnowszych technologii stosowanych w wielu krajach Europy. „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu ” realizowany był w latach 2004 – 2009. Wartość Projektu wynosiła – 15 315 800,00 EUR, w tym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 12 405 798,00 EUR, co stanowiło 81% wartości kosztów kwalifikowanych. Realizacja wyznaczonych zadań była możliwa dzięki staraniom podjętym przez Prezydenta Miasta a także Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu. Nad realizacją Projektu czuwał Antoni Sikoń, prezes PGK.