Jakość wody w wodociągach bez zmian

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu informuje, że woda z wodociągu Tarnobrzeg i ze wszystkich wodociągów z terenu powiatu tarnobrzeskiego jest dobrej jakości i nadaje się do spożycia przez ludzi.

W przypadku jakiegokolwiek pogorszenia się jakości wody mieszkańcy będą natychmiast informowani.