Dotacje na założenie własnej firmy

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu zaprasza do udziału w projekcie ?Moja przyszłość z własną firmą?. Projekt jest adresowany do mieszkańców powiatów: stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzega i realizowany w terminie: 1.07.10-31.12.2012r.

Uczestnikami projektu mogą być niepracujące osoby fizyczne, które chcą założyć własną działalność gospodarczą i nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku rekrutacyjnego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie skorzystają z:
bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych obejmujących:
? opracowanie Indywidualnego Programu Działania
? szkolenia z zakresu uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia biznesplanu własnej firmy
? specjalistyczne usługi informacyjne i doradcze
? pomoc w przygotowaniu dokumentacji do uzyskania i rozliczenia wsparcia finansowego

pomocy finansowej:
? jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości do 40.000,00 zł
? wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej, wypłacanej w kwocie 1.000,00 zł miesięcznie, przez okres 6 miesięcy
Projekt realizowany będzie w czterech edycjach. Nabór do projektu planuje się w: III kwartale 2010 r., I i III kwartale 2011 r., I kwartale 2012 r.

Wnioski o zakwalifikowanie do projektu będą przyjmowane w dniach od 16 września do 30 września 2010 r. w biurze terenowym Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Stalowej Woli:
ul. 1 Sierpnia 12, III piętro, pok. 303
37-450 Stalowa Wola
pon.-pt. 8.00-16.00
tel./fax 015 842-41-55
stalowawola@opiwpr.org.pl
Formularze wniosków o zakwalifikowanie do projektu są dostępne na stronie www.opiwpr.org.pl/pokl2010

Projekt ?Moja przyszłość z własną firmą?, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, realizowany
jest przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym w Programie rolę Instytucji Pośredniczącej.    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.