1% podatku dla KS Siarka

Miło nam poinformować, iż od tego roku na Klub Sportowy Siarka będzie można przekazać 1% od swojego podatku dochodowego*. KS Siarka stała się organizacją pożytku publicznego i w związku z tym może czerpać przychody z podatków, które osoby fizyczne rokrocznie odprowadzają do fiskusa.

Jak przekazać 1% podatku na KS Siarka?
To bardzo proste. Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT-38. W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji.
Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

*Potrzebne dane to:
nazwa: Klub Sportowy Siarka
numer KRS: 0000098178
kwota: … – wypełnia każdy indywidualnie*

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Ważne dodatkowe informacje:
– 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie
– w przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
– podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji