Oczyszczalnia już przyjmuje ścieki

Od wczoraj trwa rozruch odbudowywanej po powodzi oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu -Zakrzowie. Przez najbliższe trzy miesiące wykonawca robót, firma Skanska, będzie sprawdzał, czy wszystkie urządzenia mechanicznego i biologicznego procesu oczyszczania ścieków pracują prawidłowo.

Większość obiektów oczyszczalni ścieków jest po próbach montażowych i funkcyjnych. W części mechanicznej działają już kraty schodkowe, pompownia główna i piaskownik. Trwa faza najważniejsza, rozruchu biologicznego. Od wtorku, po mechanicznym oczyszczeniu ścieki są kierowane na część biologicznego oczyszczania. Napełniane są oba ciągi komór biologicznych, do których doprowadzane jest powietrze przez system dysz napowietrzających z nowej hali dmuchaw. Dzisiaj dowieziony zostanie osad czynny z oczyszczalni w Sandomierzu dla zapoczątkowania pracy komór biologicznych.

– Komory zostały zaszczepione żywymi mikroorganizmami, dla rozpoczęcia procesów  usuwania ze ścieków nadmiaru związków węgla oraz azotu i fosforu, które w nadmiarze są szkodliwe dla środowiska ? wyjaśnia Tadeusz Żmuda z tarnowskiej firmy ?Ekorozruch?, która koordynuje rozruch technologiczny.  Po uzyskaniu efektu ekologicznego wykonawca przekaże oczyszczalnię do ciągłej eksploatacji.

Równocześnie trwają prace przygotowujące do rozruchu ciąg przeróbki osadu. Tutaj namnożone mikroorganizmy w formie osadu będą przerabiane na produkt nieszkodliwy dla środowiska. Powstający w tym procesie biogaz posłuży do ogrzewania obiektów oczyszczalni i do procesów technologicznych.

Kontrakt na odbudowę i rozruch oczyszczalni ścieków oraz przywrócenie sprawności zniszczonej przez powódź sieci kanalizacyjnej został zawarty w styczniu. Inwestorem są Tarnobrzeskie Wodociągi. Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego Skanska prowadzi prace w oczyszczalni od 14 lutego. Wyzwaniem jest krótki termin realizacji zadania. Roboty mają być zakończone w październiku tego roku. Finansowane są ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wartość kontraktu to ponad 10,2 mln netto.

Info: Tarnobrzeskie Wodociągi
Fot. Wioletta Wojtkowiak/Tarnobrzeskie Wodociągi