Pozytywna opinia Wojewody, teraz wniosek do MSW

Małgorzata Chomycz, Wojewoda Podkarpacki, pozytywnie zaopiniowała dokumentację geologiczno-inżynierską dotyczącą likwidacji osuwiska przy ulicy Mickiewicza. W ciągu najbliższych dni Prezydent Tarnobrzega złoży do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wniosek na kolejny etap prac.

Dokumentację w listopadzie ubiegłego roku przygotował Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GeoTech z Rzeszowa. Koszt opracowania, to 100 tys. zł, z czego 80 tys. zł pochodziło z budżetu państwa. Na początku 2012 roku Prezydent Tarnobrzega przedłożył dokumentację do zaopiniowania Wojewódzkiemu Zespołowi Nadzorującemu Realizację Projektu ?Osłona Przeciwosuwiskowa? i zabezpieczenia osuwisk oraz odbudowy infrastruktury samorządowej finansowanej z budżetu państwa.

„Dokumentacja zawiera wszystkie elementy, jest zgodna z założeniami i może stanowić podstawę do opracowania projektu budowlanego” ? czytamy w piśmie od Małgorzaty Chomycz, Przewodniczącej Zespołu.

Na początku marca Prezydent Tarnobrzega wystąpi z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na II etap prac, czyli wykonanie projektu technicznego. Planowany koszt, to 250 tysięcy złotych. Po wykonaniu projektu technicznego miasto będzie mogło dopiero ubiegać się o promesę na zabezpieczenie samego osuwiska. Przewidywany koszt  ostatniego etapu, to 8 mln 727 tys. 87 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa na tę inwestycję może wynieść 80%. Pozostałą część, czyli 20% miasto dołoży ze swojego budżetu.

? Prace, których finałem będzie zabezpieczenie osuwiska idą pełną parą. Pomimo tego, że już tak dużo czasu minęło od momentu pojawienia się problemu osuwiska, to niestety wiele jest jeszcze do zrobienia. Musieliśmy wszystko zrobić od początku, a to wymaga czasu. Mam nadzieję, że teraz wszystkie prace będą sprawnie przebiegać ? mówi Prezydent Norbert Mastalerz.

Info: UM.