Warsztaty malarstwa dla dorosłych

Już 26 lutego 2019 r. o godz. 18.00 Tarnobrzeski Dom Kultury rozpoczyna II semestr warsztatów plastycznych dla dorosłych.

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób pragnących rozwijać swoje pasje artystyczne w zakresie rysunku i malarstwa. Zajęcia są także okazją do twórczego spędzenia czasu. Osoby biorące udział w warsztatach pracować będą pod kierunkiem artysty plastyka Marty Lipowskiej.

Zapraszamy we wtorki, godz. 18.00
Szczegółowe informacji i zapisy – Tarnobrzeski Dom Kultury – Dział Ruchu Amatorskiego,
tel.15 822 7497, www.tdk.tarnobrzeg.pl