Dr Witold Zych apeluje o poparcie projektu odwiertów wód siarczkowych

W ramach promocji jednego z dużych projektów do Budżetu Obywatelskiego 2021 dr Witold Zych, starający się od lat o wykonanie odwiertów do źródeł siarczkowych, opublikował list otwarty do mieszkańców Tarnobrzega.

W liście były radny i były kandydat na prezydenta Tarnobrzega zachęca do poparcia projektu, opierając się na opinii „Studium możliwości występowania i wykorzystania wód leczniczych i termalnych w Tarnobrzegu”, opracowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny.
Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że od wykonania odwiertów, nawet gdyby okazały się pełnym sukcesem, do roztaczanych wizji ośrodka leczniczo-rekreacyjnego droga bardzo daleka, ale na każdej drodze trzeba wykonać pierwszy krok.

Przypomnę w tym miejscu, że według opinii Regionalnej Izby Rozrachunkowej projekt rozbudowy miejskiego oświetlenia został w Budżecie Obywatelskim 2020 wybrany z naruszeniem prawa i decyzją RIO to właśnie między innymi odwierty do źródeł siarkowych winny być realizowane z BO2020. W tej sprawie władze miasta odwołały się do WSA, a po przegranej sprawie niedawno do NSA. Czekamy na rozstrzygnięcie postępowania.


Poniżej pełna treść listu otwartego za profilem dr Zycha na fejsie:

List otwarty do mieszkańców Tarnobrzega

Tarnobrzeżanie!
Zwracam się do Was wszystkich z apelem o oddanie głosu na ogólnomiejski projekt: „Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim.” Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie w swoim opracowaniu: „Studium możliwości występowania i wykorzystania wód leczniczych i termalnych w Tarnobrzegu” potwierdził występowanie wód siarczkowych w rejonie Jeziora Tarnobrzeskiego cyt: „Wody siarczkowe okolic Tarnobrzega są zbliżone właściwościami fizyko-chemicznymi do wód występujących w uzdrowisku Busko Zdrój i mogą znaleźć zastosowanie w balneoterapii do leczenia wielu schorzeń.”

W wodach siarczkowych leczymy: reumatoidalne zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe stawów, dyskopatie i rwy kulszowe, choroby dermatologiczne, zmiany zwężeniowe naczyń kończyn dolnych. Na te wszystkie choroby będziemy mogli leczyć się w Tarnobrzegu bez konieczności wyjazdów do Buska Zdroju, Solca Zdroju, czy też do Horyńca Zdroju. Studium PIG wskazuje, że rejon Jeziora Tarnobrzeskiego posiada bardzo korzystne warunki do budowy kompleksu rekreacyjno-balneoterapeutycznego, co dla naszego miasta oznaczać będzie powstanie znacznej ilości miejsc pracy w tej branży usług.

Także Ministerstwo Zdrowia dostrzega wielki potencjał, jakim są wody siarczkowe w naszym mieście, co potwierdza fragment listu Ministerstwa Zdrowia do Ministerstwa Środowiska z dnia 9.06.2017 roku, cyt. „Minister Zdrowia przychylnie odnosi się do przedstawionej koncepcji powstania na terenie miasta Tarnobrzeg kompleksu rekreacyjno-balneoterapeutycznego w oparciu o wody siarczkowe, mogące znaleźć zastosowanie w balneoterapii. Realizacja opisanych działań pozytywnie wpłynęłaby na udzielanie, w skali kraju, świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego, zapewniając pacjentom większe możliwości leczenia”.

Powstanie takiego ośrodka czynnego przez cały rok w znacznej mierze przyczyni się także do szybkiego rozwoju gospodarczego terenów nad jeziorem. Równie ważną dla naszego miasta sprawą związaną z wykonaniem i eksploatacją ujęcia wód siarczkowych będzie powstanie zakładu górniczego, który wprost nawiąże do tarnobrzeskich tradycji górniczych związanych ze złożami siarki rodzimej. Teraz, kiedy wydawało się, że to już koniec siarki w Tarnobrzegu, która przez wiele lat była wizytówką naszego miasta pojawiła się realna szansa na to, by zlikwidowany przemysł związany z wydobyciem siarki mógł odrodzić się w całkiem innym wymiarze.

To właśnie wykorzystanie naszego naturalnego bogactwa, jakim są wody siarczkowe może stać się impulsem dla rozwoju Tarnobrzega. Pamiętajmy, że wody siarczkowe, to nie tylko lecznictwo. Wody te mogą też w przyszłości stanowić źródło przemysłowych surowców chemicznych np. jod, magnez, brom. Można też podjąć produkcję wielu produktów opartych na siarce jak szampony, odżywki, maści lecznicze. Analiza PIG nie wyklucza, że woda siarczkowa w naszym rejonie może nadawać się do kuracji pitnej, co będzie wiązało się także z możliwością produkcji wody butelkowanej.

Wśród wielu projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego ten jeden nie dotyczy naszych bieżących potrzeb, ale wybiega w przyszłość i wiąże się z powstaniem nowych miejsc pracy. W tych trudnych czasach dla naszego miasta musimy także myśleć o wizji jego rozwoju, by dać nadzieję tarnobrzeżanom na lepszą przyszłość. Musimy tak jak przed laty nasi ojcowie sięgnąć po bogactwo ukryte w ziemi. Może „żółte złoto”, jak nazywało się siarkę uda się zastąpić „płynnym złotem”, czyli wodami siarczkowymi. To, że mamy wody siarczkowe już wiemy. Trzeba zrobić w tej sprawie kolejny krok. Nie zmarnujmy tej szansy. Zagłosujmy na ten projekt. Dajmy do zrozumienia wszystkim, że bogactwo naturalne, jakim są wody siarczkowe jest naszym wspólnym dobrem i musi być wykorzystane dla rozwoju Tarnobrzega. Podnieśmy ten „złoty róg”, jakim są wody siarczkowe, które dała nam opatrzność i sami zadbajmy o przyszłość naszego miasta.
Walka o wody siarczkowe w Tarnobrzegu trwa!!!
dr Witold Zych

You May Also Like