Spotkania trójstronne w sprawie Zwierzyńca

Przyszłość Lasu Zwierzynieckiego, zasady jego pielęgnacji oraz możliwość realizacji w większym zakresie funkcji społecznych i rekreacyjnych to główne tematy spotkania prezydenta Tarnobrzega z przedstawicielami Nadleśnictwa Nowa Dęba zarządzającego Zwierzyńcem.

Czy uda się pogodzić działalność leśników z oczekiwaniami władz miasta reprezentującymi głos tarnobrzeżan, a także oczekiwaniami środowisk proekologicznych? Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Dęba wystąpiła do Prezydenta Dariusza Bożka z propozycją udziału w trójstronnym spotkaniu dotyczącym przyszłości Lasu Zwierzynieckiego. Pierwsze spotkanie dotyczące przyszłości Lasu Zwierzynieckiego odbyło się  2.12.2020 r., a kolejne 16.12.2020 r.  O Zwierzyńcu – lesie w granicach miasta, jego przyszłości, pełnieniu przez niego funkcji m.in. społecznych i przyrodniczych, a przede wszystkim o realizacji zadań na najbliższy czas Prezydent rozmawiał z przedstawicielami nowodębskiego nadleśnictwa.

Stanowisko leśników przedstawiła Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Dęba Justyna Długosiewicz. W spotkaniach uczestniczyli też przedstawiciele środowisk ekologów – Grzegorz Kiljański z Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki oraz Janusz Wepsięć z Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły i Ligi Ochrony Przyrody.

Spotkania przebiegały w dobrej atmosferze. Rozmawiano między innymi o tym jakie zadania są obecnie wykonywane i czemu one służą, ale także o możliwości utworzenia na terytorium Zwierzyńca Gospodarstwa Specjalnego Lasów Państwowych, co pozwoliłoby na zwiększenie roli społecznej i rekreacyjnej lasu poprzez m.in. ograniczenie cięć rębnych na poczet cięć pielęgnacyjnych pozwalających na zachowanie trwałości i właściwego stanu zdrowotnego lasu, zapewnienia udziału naszych rodzimych gatunków drzew i krzewów a także zwiększaniu bioróżnorodności. Poruszano też kwestie budowania dobrej współpracy pomiędzy stronami spotkania. Niewykluczone, że uda się wypracować trójstronne porozumienie w tym zakresie. Na początek określono zasady współpracy dotyczące komunikacji, wymiany informacji oraz współpracy z mediami.

Info/fot. UM