Ministerialne dofinansowanie dla OSP

Wszystkie jednostki OSP z terenu miasta Tarnobrzega, otrzymały wsparcie MSWiA na zakup sprzętu i umundurowania. Brakujące środki pochodziły z budżetu miasta Tarnobrzega.

W poniedziałek, 6 września br., prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek w towarzystwie Komendanta Miejskiego PSP w Tarnobrzegu bryg. Mariana Roga i Prezesa Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Tarnobrzegu dh. Edwarda Szlichty, przekazali umundurowanie i sprzęt na ręce Prezesów i Naczelników OSP.

Prezydent Dariusz Bożek podziękował strażakom za ich służbę na rzecz mieszkańców miasta, która to pomoc ma różne oblicza – poczynając od walki z ogniem, żywiołem wody i wiatru, ale także wsparciu strażaków przy walce z koronawirusem. Każda jednostka otrzymała dofinansowanie w kwocie 5000 zł na umundurowanie i sprzęt przydatny w zwalczaniu Covid-19. Jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (Sobów, Mokrzyszów i Wielowieś) otrzymały dodatkowo po 5000 zł na zakup sprzętu. Jednostki spoza systemu, otrzymały łącznie 6250 zł na zakup defibrylatora AED oraz pilarki spalinowej do drewna. Dodatkowo MSWiA przekazało 3500 zł na zakup umundurowania MDP – dzieci dla jednostek z Ocic, Dzikowa i Zakrzowa. Jednostki z KSRG pozyskały również wsparcie po 10000 zł na zakup sprzętu i umundurowania z WFOŚiGW w Rzeszowie. Łączna wartość umundurowania i sprzętu to kwota ponad 90000 zł.

Info/fot: UM