„Alkohol przed sądem” – projekt edukacyjny

Od poniedziałku na terenie tarnobrzeskich szkół będzie realizowany projekt edukacyjny „Alkohol przed Sądem”. To przedsięwzięcie adresowane do dzieci i młodzieży. Jego celem jest zaprezentowanie regulacji prawnych dotyczących problematyki alkoholowej oraz szerokiego wachlarza konsekwencji prawnych w razie ich naruszenia. Podczas zajęć przedstawione są nie tylko sankcje za dopuszczanie się czynów zabronionych w tym zakresie.

Omówione zostają także, czasami dużo bardziej dolegliwe, konsekwencje cywilnoprawne ponoszone przez sprawców takich naruszeń. Ich skutki mogą być długotrwałe i czasami trwać przez wiele lat, nawet do końca życia sprawcy. Wiedza wyniesiona ze spotkania ma zwiększyć bezpieczeństwo prawne jego uczestników – także w ich życiu dorosłym. „ALKOHOL przed SĄDEM’ to zajęcia prowadzone w formie warsztatów opartych na przykładach wziętych z sal sądowych. Interaktywny charakter spotkań oraz inscenizacje procesów sądowych wzmacniają aktywność i zaangażowanie uczestników. Warsztaty prowadzone są przez praktyka – radcę prawnego Jacka Cudnego, który posiada bogate doświadczenie edukacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Projekt edukacyjny „ALKOHOL przed SĄDEM” to zajęcia prowadzone w ramach Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży „PARAFKA”. Dotychczasowy przebieg tych zajęć udowodnił ogromne zapotrzebowanie na taką formę przekazu wiedzy. Od momentu uruchomienia „PARAFKI” w warsztatach edukacji prawnej wzięło udział prawie 6,5tys. uczestników z różnych miast naszego kraju. Wartość tych zajęć doceniają podmioty publiczne.

Patronem PARAFKI jest Prezydent Włocławka. Partnerem jednego z projektów realizowanych przez PARAFKĘ w czerwcu 2021 roku było Województwo Kujawsko-Pomorskie. W okresie od września do grudnia 2021 roku, pod szyldem Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży „PARAFKA” były prowadzone zajęcia zlecone przez Gminę Miasta Włocławka w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w roku 2021.

Przebieg realizacji tego przedsięwzięcia udowodnił jego zasadność i potrzebę kontynuacji. Warto wspomnieć o tym, że pomimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej, żadna z jednostek zainteresowanych projektem nie zrezygnowała z udziału w tym przedsięwzięciu. Ogółem w zajęciach wzięło udział około 250 klas (w związku z ogromnym zainteresowaniem w szkołach w zajęciach uczestniczyły głównie klasy VII. i VIII. szkół podstawowych oraz wszystkie roczniki w szkołach średnich). W warsztatach uczestniczyło około 5000 uczniów. Warto podkreślić, że zajęcia zostały ocenione jako wartościowe i interesujące zarówno przez dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów, jak i przez samą młodzieży. Trzeba dodać, że wszystkie placówki, które wzięły udział w warsztatach, oczekują na kolejne zajęcia i kontynuację projektu. Doświadczenia wyniesione z dotychczasowych zajęć, a przede wszystkim zainteresowanie i aktywność uczestników, pokazują, że warto z tą tematyką i tym przekazem wiedzy, docierać do coraz szerszego grona dzieci i młodzieży.

Spotkania odbywają się:
13 maja w Zespole Szkół nr 2,
od 16 do 17 maja w Zespole Szkół nr 1
18 – 19 maja LO,
20 maja SLO.