Wiesław Kaczmarek w Tarnobrzegu

Tym razem nie było to spotkanie wyborcze SDPL. Kaczmarek był przesłuchiwany przez tarnobrzeską prokuraturę. Na razie nie jako oskarżony, ale nie jest wykluczone, że i jemu zostaną postawione zarzuty. W roku 1997 budżet państwa poręczył kredyt w wysokości 34 mln dolarów spółce LFO, która miała wybudować w Mielcu zakłady frakcjonujące osocze. Fabryki nie wybudowano i obecnie podatnicy muszą spłacać poręczony przez ministrów dług. Wiesław Kaczamarek pełnił w tamtym czasie funkcję ministra gospodarki. Kredyt poręczył własnym podpisem ówczesny minister finansów Marel Belka.

O sprawie wspominała między innymi radiowa „Trójka” i dziennik „Nowiny”.