Tarnobrzeg nie chce więcej Tygodnika

Rada Miasta Tarnobrzega nie udzieliła zgody prezydentowi Dziubińskiemu na wykupienie dodatkowych udziałów w Tygodniku Nadwiślańskim.
Przez lata Tygodnik należał w równej części do samorządów Tarnobrzega, Sandomierza i Stalowej Woli. Na początku tego roku Stalowa Wola zrezygnowała ze swoich udziałów.

Tarnobrzeg mógł wykupić je za jedyne 16,5 tys. złotych, stając się jednocześnie udziałowcem większościowym, ale jednym głosem propozycja została odrzucona. Gdyby wniosek przeszedł, wszystkie decyzje na walnym zgromadzeniu podejmowałby przedstawiciel Tarnobrzega czyli obecnie prezydent Dziubiński.

Tej wizji przestraszyli się radni lewicy oraz Marian Dojka, Tadeusz Zych, Waldemar Stępak, Marek Oko i nowy radny (zamiast Roberta Niedbałowskiego, który zrzekł się mandatu) Paweł Stawowy.
Stosunkiem głosów 9:10 przy dwóch głosach wstrzymujących się, radni odrzucili propozycję prezydenta. Co więcej radna SLD Zofia Czub proponowała, aby Tarnobrzeg pozbył się również swoich udziałów w Tygodniku.