Jacht Klub „Kotwica”

Żeglarstwo w Tarnobrzegu to kawałek historii miasta i jego mieszkańców, o której niewielu pamięta, a która ma już przeszło 40 lat. Kto wie, że żeglarze tarnobrzescy współtworzyli struktury żeglarskie w ówczesnej i obecnej stolicy naszego województwa? Niestety niewielu, bo tradycja, kultura i prawdziwa szkoła życia jaką daje żeglarstwo niestety powoli zanika, a kiedyś istniała w naszym mieście i tętniła życiem na nieistniejącej już przystani nad Wisłą.

Staramy się dziś do tego powrócić, my żeglarze nowego pokolenia , organizując jak kiedyś szkolenia żeglarskie a także przygotowując grunt pod przyszłą działalność na Zalewie Machowskim, bo żeglarstwo to nie tylko sport, rekreacja czy turystyka ale przede wszystkim zamiłowanie do wartości, które kształtują i zawsze wychowują człowieka, ucząc go pokory wobec otaczającego nas świata…….

Artykuł i zdjęcia pochodzą od Tadeo i do niego powinni się zwracać zainteresowani współpracą.

„Kotwica” to najstarszy klub żeglarski w Tarnobrzegu, powstały w roku 1961. Pierwsza nazwa klubu brzmiała: Klub Wodny Ligi Przyjaciół Żołnierza „Kotwica”, przekształcona później w KW LOK „Kotwica” w związku ze zmianą nazwy organizacji. „Kotwica” swoją działalność zaczęła od organizacji w 1961 roku pierwszego kursu żeglarskiego, który to odbył się na przystani nad Wisłą w Tarnobrzegu. Duże zainteresowanie żeglarstwem w mieście jak i pomoc KiZPS ” Siarkopol” pozwoliło na zaangażowanie w prace klubu kilkunastu zapaleńców . Zakupiono sprzęt, rozpoczęto budowę prawdziwej przystani. Klub co roku organizował kursy żeglarskie, wzbogacał się w nowy sprzęt i inwestował w rozwój swoich członków. W 1964 r. klub zorganizował pierwszy kurs na stopień jachtowego sternika morskiego, staż morski członkowie zdobywali na legendarnych polskiego żeglarstwa takich jak s/y Generał Zaruski czy s/y Jurand. W 1965 roku wybudowano pierwsza kabinówkę, „nieśmiertelną” „Kabałę 2”.

Oddzielnym torem ” Kotwica” poszerzała swoją działalność śródlądową, organizując rejsy mazurskie i regaty. Zakupiony z Płocka holownik, pozwalał organizować te najbardziej popularne „O błękitną wstęgę Wisły” odbywające się na trasie Tarnobrzeg-Puławy. Twórcza działalność klubu trwała do końca lat siedemdziesiątych. Członkowie klubu zostali włączeni do sekcji żeglarskiej KS „Siarka”, z której wyłonił się na początku lat dziewięćdziesiątych Jacht Klub ” Siarkopol”, z niego zaś po paru latach Klub Instruktorów Żeglarstwa, który działał do 1999 roku.

To niemałe zamieszanie i pewną stagnacje udało się rozwiązać na początku 2002 roku. Chęć dalszego działania starych działaczy KIŻ jak i zapalenie młodych niezrzeszonych działaczy żeglarstwa zrodziła pomysł powrotu do korzeni. Chcąc nawiązać do tradycji i dobrych zwyczajów żeglarskich grupa podobnych zapaleńców jak przed laty postanowiła kontynuować ich niedokończone dzieło. Powołano Jacht Klub ” Kotwica” Tarnobrzeg, który ma za zadanie wrócić do starej tarnobrzeskiej żeglarskiej szkoły. Działalność swą Kotwica chce rozwijać na przyszłym zalewie w Machowie, gromadząc do tego czasu środki. Już na początku nowej ery swej działalności Kotwica zorganizowała obóz żeglarski nawiązując po raz kolejny do historii.

Ambicja, zaangażowanie i poświęcenie jej członków pozwala powoli się rozwijać. W tym roku jako jedyni organizujemy szkolenie, po którym mamy nadzieję na pozyskanie nowych członków. Życząc pomyślnych wiatrów jak i stopy wody pod kilem polecamy wszystkich Neptunowi zapraszając jednocześnie na kurs. Rzeczywistość w jakiej działamy jest niestety trudna. Chodzi tu przede wszystkim o zdobywanie środków jak i pozyskiwanie nowych działaczy. Dotychczasowa działalność była mocno charytatywna, często wydajemy z własnej kieszeni by zorganizować wyjazd czy jakąś imprezę poza sezonem. Również nasze potrzeby nie są specjalnie dostrzegane w mieście z tej przyczyny iż nasi włodarze nie czują tematu, a na pewno potrzeby rozwoju żeglarstwa w mieście. Próbujemy się pokazywać od czasu do czasu w mieście by przynajmniej nasza nazwa nikogo nie dziwiła.

W zeszłym roku mieliśmy swój stragan na dniach Tarnobrzega, jednakże poza pokazaniem się wiele nie udało się osiągnąć. Nie zniechęca nas to bynajmniej, ale dość skutecznie ogranicza nasze zapędy. Nasza działalność głównie opiera się w tej chwili na organizacji kursu żeglarskiego (niestety jednego ze względu na brak chętnych).

Jacht Klub „Kotwica”
ul. Kopernika 9/6 39-400 Tarnobrzeg
tel: 0504 12 12 18
e-mail: jkkotwica@poczta.onet.pl

NIP: 867-20-02-400
Nr konta: 94340002-3203-27016-11
KRS: 0000159640