Zostaw w Tarnobrzegu 1%!

O tym, że podatki są w Polsce bardzo wysokie nie muszę chyba nikogo przekonywać. Nie będę również opisywał jak szkodliwy dla ogółu gospodarki i każdego obywatela z osobna jest panujący obecnie system podatkowy. Z roku na rok coraz później wypada tzw. dzień wolności podatkowej, czyli symboliczna data, od której przestajemy pracować na potrzeby aparatu państwowego i zaczynamy pracować na własny rachunek. W tym roku będzie to około przełomu czerwca i lipca, co znaczy, że ledwo połowa wypracowanego przez nas dochodu zostaje w naszej dyspozycji…

Państwo jednak w swej łaskawości pozwoliło nam zdecydować o przeznaczeniu aż 1% z podatku na dowolnie wybraną organizację pożytku publicznego. W Tarnobrzegu działają tylko dwie.

Być może tekst ten zachęci podatników, którzy jeszcze nie złożyli PIT-ów do przekazania 1% swoich podatków na potrzeby organizacji działających u nas, na miejscu. Nie mogę od siebie gwarantować, że pieniądze te będą wydane oszczędnie i celowo, ale na pewno trudniej kontrolować Radę Ministrów niż organizacje lokalne. Przyznanie statusu OPP wiąże się z wieloma zabiegami i corocznymi kosztami publikacji danych finansowych w Monitorze, można jednak mieć nadzieję, że ilość OPP w Tarnobrzegu będzie wzrastać. Co mamy obecnie do wyboru?

1. Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega
Pl. Głowackiego 23, 39-400 Tarnobrzeg
Zarejestrowane w 1978 roku, prowadzi działalność wydawniczą i kulturalną. Oprócz licznych pozycji książkowych wydawane jest regularnie pismo „Dzikovia”. Niestety w Internecie Towarzystwo nie istnieje… Jeśli ktoś posiada więcej informacji, a szczególnie numer konta organizacji, to proszony jest o uzupełnienie.

2. Tarnobrzeski Bank Żywności
Ul. Sienkiewicza 145, 39-400 Tarnobrzeg
Telefon: (0-15) 822 40 05
Faks: (0-15) 822 40 05
E-mail: bankzywnosci-tbg@o2.pl
Dni i godziny pracy biura
pon. – pt. w godz. 8.00 -16.00
Bank: PKO BP S.A Tarnobrzeg
Nr konta: 81 1020 4913 0000 9102 0044 5247

Stowarzyszenie zarejestrowano w 2004 roku. W Internecie istnieje tylko pośrednio, jednak sporo było w mediach informacji o działalności Stowarzyszenia, szczególnie przy okazji świąt.

3. Caritas Diecezji Sandomierskiej
To organizacja bardziej znana, którą niezdecydowanym łatwiej obdarzyć zaufaniem. Dobrze prezentowana również w Internecie – http://www.caritas.pl/sandomierz/
Nr konta Caritas Diecezji Sandomierskiej: 40 1060 0076 0000 3300 0031 2761

Jak przekazać 1 % na wybraną OPP?
Należy kolejno:

1. Obliczyć wielkość rocznego podatku należnego fiskusowi. Po podzieleniu tej kwoty przez 100 uzyskana suma (zaokrąglona do pełnych złotych) może zostać przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego.

2. Sumę tę należy wpłacić na rachunek bankowy wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego w terminie do 30 kwietnia danego roku (bądź 30 stycznia, jeśli przychody objęte są ryczałtem), lecz nie później niż do dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego.

3. Wpłacona kwota musi zostać uwzględniona w deklaracji podatkowej, na podstawie której Urząd Skarbowy dokona zwrotu tej kwoty na nasz rachunek a dowód wpłaty zachowany przez okres 5 lat.

4. Jeśli po obliczeniu należnego podatku okaże się, że musimy dopłacić część podatku do Urzędu Skarbowego, kwotę tę należy pomniejszyć o wyliczony 1% z całości należnego podatku i w tak obliczonej wysokości wpłacić na konto Urzędu Skarbowego a pozostały 1% na konto organizacji pożytku publicznego.

5. Jeśli zaś oczekują Państwo na zwrot nadpłaty podatku, a w zeznaniu podatkowym zaznaczyliście chęć przekazania 1 podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego i dokonaliście wpłaty na jej konto, musicie poczekać na zwrot zapłaconej kwoty wraz z nadpłatą podatku z Urzędu Skarbowego.

6. Jeżeli składacie tylko PIT nie dokonując żadnych operacji finansowych (nie macie nadpłaty ani dopłaty podatku), a w zeznaniu podatkowym zaznaczyliście przekazanie 1% podatku na rzecz konkretnej organizacji i dokonaliście wpłaty na jej konto, również musicie poczekać na zwrot przekazanej kwoty z Urzędu Skarbowego.

Jeśli stale wspieracie jakąś inicjatywę mniej lokalną to oczywiście nie będę namawiał do zmiany. Ważne jest samo rozsądne i celowe wykorzystanie naszych pieniędzy, czyli niestety – im mniej decyzji bedzie należeć do urzędników tym lepiej.

Pomysł publikacji tekstu w tym temacie nadesłała Ewa. Dzięki!