Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny „GWIAZDKA 2005”

Tarnobrzeski Dom Kultury jest organizatorem czwartej edycji Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego „Gwiazdka”.
Wpisał się on na stałe w przedświąteczną atmosferę.W tym roku poszerzyliśmy formułę, zapraszając do udziału dzieci i młodzież z Sandomierza i Stalowej Woli.

Szczegóły w rozszerzeniu.

REGULAMIN

1. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę tylko w jednej kategorii tematycznej:
– „Projekt Kartki Bożonarodzeniowej” ( format A-5)
– „Wizerunek Anioła” (prace płaskie bądź przestrzenne, z wyjątkiem formy kartki)
– Grafika komputerowa – oryginalne projekty kartek bożonarodzeniowych lub wizerunku anioła (wydruk w formacie A-4)
2. Do konkursu uczestnicy zgłaszają opisaną pracę. Prosimy o przyklejenie wyciętej karty zgłoszenia na jej odwrocie.
3. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
– I kategoria: klasy I-III szkół podstawowych
– II kategoria:klasy IV-VI szkół podstawowych
– III kategoria: gimnazjum
4. Kryterium oceny – kreatywność autorów: pomysły dzieci wynikający z ich naturalnej wrażliwości, spontaniczności, umiejętności plastycznych oraz walory estetyczne wykonywanych prac (kolorystyka i jednolitość stylowa ).
5. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w Galerii TDK w terminie 21.XII.2004r – 30.I.2006r.
6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania zgodnie z uznaniem.
7. Prosimy o przeprowadzenie w szkołach wstępnej selekcji prac konkursowych.
8. Zasady organizacyjne
Konkurs obejmuje swoim zasięgiem miasta:
Sandomierz – Fundacja Kultury ul. Rynek 12, koordynator p. Sylwia Rybacka
Stalową Wolę – Spółdzielczy Dom Kultury ul. Okulickiego 32, koordynator p. Alicja Czajkowska Magdziak
Tarnobrzeg – Tarnobrzeski Dom Kultury ul. Słowackiego 2, koordynator Elżbieta Miśkiewicz

Terminy:
– zgłaszanie prac do konkursu 14.XII. 2005r (włącznie)
– rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, otwarcie wystawy 21.XII. 2005r godz. 16.00 Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury

Informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego
Ul. Słowackiego 2
39-400 Tarnobrzeg
tel 822-21-10 wew. 24