Hotel w lodowni i kawiarnia w chlewie?

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłosił przetarg nieograniczony na wynajem na 10 lat fragmentu Parku Dzikowskiego z budynkami dawnej kuchni dworskiej z oficyną oraz z chlewem i lodownią, o łącznej powierzchni użytkowej ponad 1200 m2. Budynki mają być przeznaczone na usługi hotelowo-gastronomiczne…


———————
Problemem dla przyszłego najemcy może być opieka Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nad wynajmowanymi obiektami, co wiąże się z ograniczeniami w ewentualnych remontach czy próbach przystosowania budynków do nowej funkcji.

Wywoławcza kwota czynszu to 4060 zł netto miesięcznie, waloryzowany rocznie według wskazań GUS. Wadium w wysokości 800 zł można wpłacić do dnia 25 kwietnia 2006 roku.

Jak myślicie, za jaką stawkę znajdzie się chętny?
Oby tylko nie skończyło się jak w przypadku lodziarni na pl.Głowackiego…