FINAŁ KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Tarnobrzeski Dom Kultury i Szkoła Języków Obcych „Word” są organizatorami VI Edycji Konkursu Piosenki Angielskiej. Prezentacje konkursowe odbędą się 22 kwietnia 2006r, godz. 11.00 w TDK. Wezmą w nich udział laureaci eliminacji wstępnych z powiatów: mieleckiego, stalowowolskiego i miast: Przeworsk, Sandomierz, Tarnobrzeg.

Celem konkursu jest prezentacja artystycznego dorobku solistów i zespołów, popularyzacja śpiewania piosenek, poznawanie języka angielskiego przez śpiew.
Do finału, spośród 130 wykonawców zakwalifikowało się 42 (soliści i zespoły): kategoria I – 9 wykonawców, kat. II – 18, kategoria III – 13, IV kategoria 2.

Jury przyzna statuetki w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz nagrodę główną – Grand Prix dla solisty – wakacyjny kurs języka angielskiego w Polsce zorganizowany przez renomowaną szkołę językową. Wybór szkoły oraz miejsca kursu zależy od organizatora.

Koncert Laureatów odbędzie się 22 kwietnia br., godz. 18.00
Dla publiczności posiadającej kupon konkursowy w czasie konkursu odbędzie się losowanie nagród: Nagrody Głównej – kursu szkoleniowego w Szkole „WORD” w roku szkolnym 2006/07 oraz nagród rzeczowych.

Kupon (w cenie 1zł) będzie można nabyć w:
– Szkole Języków Obcych „WORD” (ul. Wyszyńskiego 1)
– Tarnobrzeskim Domu Kultury w dniu 22 kwietnia br..