Pracownia Plastyczna TDK

Tarnobrzeski Dom Kultury
Zaprasza wszystkie dzieci chętne do twórczych działań na zajęcia
Pracowni Plastycznej

Szczegóły w rozszerzeniu

——————
● zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych:
I grupa – kl. I- III
II grupa – kl. IV-VI
● dysponujemy pracownią plastyczną, prace powstają również
w plenerze
● pracujemy posługując się różnymi technikami: malujemy, rysujemy, wyklejamy, poznajemy warsztat prawdziwego artysty
● bierzemy udział w konkursach
● dokumentujemy działania , eksponujemy powstałe prace na wystawach
zajęcia prowadzi Elżbieta Miśkiewicz

Spotkania:
wtorki: godz. 16.30- 17.30
środy: godz. 17.00-18.00

Informacje:
TDK Ul Słowackiego 2
Tarnobrzeg
tel. : 0-15 822-15-41 wew. 24
poniedziałek- czwartek godz. 8.00- 18.00
piątek godz. 8.00- 16.00