Kurs języka migowego

nWychodząc naprzeciw potrzebom osób niesłyszących i niedosłyszących Tarnobrzeski Dom Kultury i Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki organizują po raz drugi kurs języka migowego.

Celem kursu jest rozpowszechnienie idei języka migowego jako środka porozumiewania, ułatwienia osobom niesłyszącym załatwienie spraw urzędowych, które na co dzień stanowią duży problem oraz przełamanie istniejących barier komunikacyjnych w kontaktach z osobami z deficytem słuchu. Kurs obejmuje 60 godzin wykładów i ćwiczeń z zakresu języka migowego.

Uczestnicy poznają alfabet palcowy, znaki liczb oraz kilkaset znaków ideograficznych języka migowego. Na ostatnim spotkaniu zostanie przeprowadzony egzamin sprawdzający. Osoby z pozytywnymi wynikami z egzaminu otrzymają zaświadczenie o odbyciu kursu. Kurs adresowany jest dla pracowników administracji państwowej, pracowników instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, służb społecznych, nauczycieli, studentów, wolontariuszy, rodzin osób niesłyszących i wszystkich zainteresowanych. Odbędzie się w dniach 27 – 29 sierpnia 2007 i 4 – 6 września 2007 w godzinach od 9.00 do 18.00 (przerwa obiadowa 13.00 – 14.00) Aby zgłosić swój udział należy wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszenia (do pobrania na stronie http://www.tdk.tarnobrzeg.pl) na adres Tarnobrzeskiego Domu Kultury do 15 sierpnia 2007r.

Szczegółowe informacje TDK,

Dział ARA ul. Słowackiego 2

39-400 Tarnobrzeg

tel. 015 822 21 10 wew. 24

Izabela Chmielowiec