Wokół problemów niepełnosprawnych – spotkanie

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Tarnobrzegu zaprasza organizacje oraz osoby zainteresowane tematyką osób niepełnosprawnych w Tarnobrzegu do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury, dnia 26 października 2007 roku, o godzinie 15:00.

Tematami spotkania będą:

1. Stworzenie stałej formy przepływu informacji pomiędzy Radą a organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych w Tarnobrzegu.

2. Określenie i próba diagnozy problemów i trudności dotyczących osób niepełnosprawnych w Tarnobrzegu.

3. Dyskusja nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Tarnobrzega (treść strategii znajduje się pod adresem: http://www.tarnobrzeg.pl/php/akualnosci/wazne/pliki/26072007/strategia.pdf).

4. Próba określenia celów (krótko i długoterminowych) dla środowiska osób niepełnosprawnych w Tarnobrzegu.

W razie pytań proszę kontaktować się z Przewodniczącym Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Tarnobrzegu pod numerem telefonu: 015 823 27 70 (w godzinach od 7:00 do 15:00 dnia roboczego).

Na spotkanie serdecznie zaprasza przewodniczący Rady Cezary Jakubik.